آگهـــی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون بازنشستگان صنایع مس ایران(نوبت اول)

   

هفته نامه نگارستان شنبه 1400/10/25

بدینوسیله از کلیه بازنشستگان عضو کانون ساکن سیرجان و توابع دعوت بعمل می اید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق  العاده (نوبت اول) که روز شنبه مورخه 1400/11/11راس ساعت 10 صبح درمحل شهرک رزمندگان- خیابان جنت- مسجد حضرت رسول اکرم(ص) برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

دستور کار جلسه:

*برگزاری انتخابات نمایندگی مجمع

-ضمناً کسانی که واجد شرایط و تمایل به کاندیداتوری نمایندگی مجمع را دارند می توانند از تاریخ نشر اگهی به مدت  پنج روز کاری به کانون مراجعه و یا از طرق فاکس ، عکس درخواست خود را در واتساپ مسئول دفتر ارسال نمایند.

*همراه داشتن کارت شناسائی یا فیش حقوقی و کارت ملی جهت  حضور درجلسه الزامیست.

                                     هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

5/5 - (1 امتیاز)

ثبت نظر