اخرین مهلت ارسال هزینه های درمانی سال 95

به گزارش روابط عمومی موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران اخرین مهلت ارسال هزینه های درمانی مربوط به سال1394 حداکثر تا پایان شهریور ماه 1395 می باشد.لذا از جامعه بازنشستگان ووظیفه بگیران تقاضا دارد که در موعد مقرر نسبت به ارسال هزینه های درمانی خود اقدام نمایند.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

ثبت نظر