ادرس جدید سایت صندوق بازنشستگی

به اطلاع می رساند ادرس سایت صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران بهwww.sbsm.ir تغییر کرده وکاربران وبازنشستگان عزیز می توانند برای اطلاع از اخبار و وضعیت پرداخت مستمری به این سایت مراجعه کنند.

                                   کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر