انعقاد قرارداد (تشخیصی-درمانی) با کلینیک تخصصی داخلی جوادالائمه (ع)-کرمان

بدینوسیله به اگاهی می رساند مطابق قرار دادشماره 20965381 خدمات سرپائی (تشخیصی- درمانی)شامل ازمایشگاه ،دیالیز،فیزیوتراپی،رادیولوژی،سونوگرافی و…(بجزء دندانپزشکی)با بیمه شدگان شرکت مس صنایع مس ایران وافراد تحت تکفل انان با کلینیک تخصصی داخلی جواد الائمه (ع) واقع در خیابان ابوذر شمالی منعقد واماده ارائه خدمات می باشند.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

ثبت نظر