اگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ درمحل تهران -خیابان خالد اسلامبولی – کوچه یازدهم – پلاک ۲۲ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد

ثبت نظر