ایجاد بانک اطلاعات ثبت نام فرزندان بازنشستگان

بازنشستگان و وظیفه بگیران محترم:
کانون بازنشستگان به منظور جمع اوری امار واطلاعات فرزندان بیکار بازنشستگان و وظیفه بگیران محترم مبادرت به ایجاد بانک اطلاعاتی در وب سایت اینترنتی کانون نموده است،لذا از کلیه فرزندان عزیز شما تقاضا دارد با مراجعه به سایت به ادرس: ثبت نام فرزندان meskanoon.ir نسبت به تکمیل اطلاعات خود مطابق فرم مربوطه اقدام نمایند.
تذکر مهم: جمع اوری اطلاعات به منظور اگاهی وعنداللزوم ارائه ان به مقامات محترم شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکتهای وابسته به ان می باشد ،کانون هیچگونه تعهدی در جذب وبکارگیری ثبت نام کنندگان نخواهد داشت،لیکن از هیچ تلاشی در جهت اشتغال فرزندان بازنشستگان وتخصیصض امتیاز ویژه به انان در ازمون ها از مقامات مسئول شرکت ملی صنایع مس ایران دریغ نخواهد ورزید.
بدیهی است هر چه سریعتر این مهم انجام گیرد اقدامات کانون موثر ومفیدتر خواهد بود.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ایجاد بانک اطلاعات ثبت نام فرزندان بازنشستگان
۳٫۲ با ۱۳ رای

ثبت نظر