طومار امضاء شده بیش از 2000 نفر در خصوص اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان

بیش از 2000 نفر از پیشکسوتان محترم صنعت مس در طوماری خطاب به اعضاء هیات مدیره کانون بعنوان نماینده بازنشستگان خواستار اجرای دقیق قانون منع بکارگیری بازنشستگان در شرکت مس وشرکتهای وابسته واهم ان موسسه صندوق بازنشستگی، شرکت سرمایه گذاری وکلیه شرکت های اقماری اعم از مدیران عامل،اعضای هیات مدیره ها ،کارمند قراردادی،مشاوران و… گردیده اند.کانون بازنشستگان بنا به رسالت وحسب وظیفه خواسته بحق انان را به مقامات مسئول انعکاس نموده و عین مکاتبات صورت گرفته بشرح ذیل امده است:

جناب اقای دکتر رضا رحمانی
وزیر محترم صنعت،معدن،تجارت
باســـــــــلام
-احتراماً در راستای اقدام بسیار شایسته نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان ومورد تائید وتاکید مقام معظم رهبری وجایگزینی جوانان برومند وتحصیلکرده در جهت رفع معضل بیکاری فرزندان بازنشستگان درکلیه سطوح تحصیلی و شغلی در قالب یک نظام شایسته سالاری ، همانطوریکه مستحضرید بخش عمده ای از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران مربوط به سهام عدالت ودر صد قابل توجهی از ان نیز به سازمان ایمیدرو که در ید و تملک واختیارات دولت محترم جمهوری اسلامی می باشد، قرار دارد، جامعه پیشکسوتان صنعت مس که سالیان جوانی عمر خود را در جهت بهره برداری از خاک وتبدیل ان به کیمیای « مس » نموده اند طی طوماری (45 صفحه ای پیوست وبیش از 2000 نفر) خواستار اجرائی شدن قانون موضوعه منع بکارگیری بازنشستگان مصوب مجلس محترم شورای اسلامی در شرکت ملی صنایع مس ایران وکلیه شرکت های وابسته و اهم ان موسسه صندوق بازنشستگی،شرکت سرمایه گذاری وشرکت های زیر مجموعه بلا استثناء وبدون اغماض اعم از مدیران محترم عامل، اعضای محترم هیات مدیره ها،کارمندان قراردادی، مشاوران و…می باشند .لذا خواهشمند است دستور فرمائید تا در مهلت تعیین شده قانونی کلیه ذینفعان استعفاء ویا نسبت به برکناری انان مطابق مفاد مصوبه مذکور و خواسته بحق بازنشستگان محترم (صاحبان حق وحقوق قانونی و دارائی های صندوق وشرکت های وابسته ) اقدام نمایند.ضمناً باستحضار می رساند هیات مدیره کانون بازنشستگان( نمایندگان قانونی جامعه بازنشستگان) پس از ابلاغ قانون مذکور بلافاصله طی مکاتبه ای به شماره 192/97/110 مورخه 97/7/25 از اعضای محترم هیات امنای موسسه صندوق بازنشستگی خواستار اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان ومنتظر اجرائی شدن ورعایت دقیق مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی توسط مسئولین محترم شرکت ملی صنایع مس ایران می باشند.
کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

رونوشت:مجمع محترم نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسامی جهت استحضار.
*:استاندار محترم کرمان جهت استحضار.
*:مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع مس ایران جهت استحضار.
*:اعضای محترم هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران جهت استحضار.
*:اعضای محترم هیات امنای موسسه صندوق بازنشستگی جهت استحضار.
*: مدیریت محترم حراست شرکت ملی صنایع مس ایران جهت استحضار.
*:بازنشستگان بزرگمنش صنعت مس جهت استحضار.

2.5/5 - (2 امتیاز)

ثبت نظر