مجمع فوق العاده شرکت افق

                                                      بسمه تعالی

جلسه مجمع فوق العاده شرکت  افق کرمان

در مورخه دوشنبه99/6/31 جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت افق کرمان پیرامون موارد دستور کار راس ساعت 11:45 در محل دفتر شرکت سرمایه گذاری برگزار و پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1-پس از استقرار هیات رئیسه مجمع دستور کار جلسه قرائت و ابتدا اقای مهندس زینلی مدیر عامل شرکت افق کرمان گزارشی کامل در ده بخش  باستحضار حضار در جلسه رساندند و سپس مطابق دستور کار تغییرات اساسنامه در خصوص ورود به سازمان بورس و اوراق بهادار  مطرح که به تصویب رسید.

سرمایه  شرکت افق 2/500/000/000سهم

ترکیب سهامداران حاضر:

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه:52%

شرکت راهیان سهام:13/2%

افراد حقیقی :  34/8 %

 مقرر گردید حداکثر ظرف دوماه اینده در تابلو بورس ورود نماید.

سود سهام 98 حداکثر ظرف 45 روز اینده بحساب سهامداران واریز خواهد شد.

تصمیم در مورد افزایش سرمایه نیاز به بررسی بیشتری  اعلام شد.

*خرید سهام بدلیل منقضی شدن مهلت تا ورود به بورس و ارزش گذاری نرخ امکان پذیر نیست .لذا پس از ورود به سازمان بورس اشخاص حقیقی و حقوقی  می توانند مطابق ضوابط اقدام به خرید سهام نمایند.

در این جلسه  نمایندگان بازنشستگان اقایان  پور محمدی ،سالاری و زاچکانی حضور داشته و سوالات بازنشستگان را مطرح نمودند.

                                                   کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

ثبت نظر