نشست صمیمی اعضاء هیات مدیره کانون با بازنشستگان ساکن سیرجان

 

_3.jpg 

 

در ادامه نشست های صمیمی اعضاء هیات مدیره کانون در روز چهارشنبه مورخ16/2/88 دیداری با بازنشستگان ساکن شهر سیرجان خواهد داشت.

بدینوسیله از کلیه بازنشستگان معزز ساکن شهر سیرجان تقاضا دارد  تا در جلسه مذکور که راس ساعت 19 عصر  چهارشنبه مورخ 16/2/88 در محل سالن  ستاره درخشان  واقع در خیابان  ولیعصر- چهار راه پایگاه

 دریائی  جانبازان برگزار می گردد حضور بهمرسانند.

                                                   

  هیات مدیره کانون بازنشستگان 

Rate this post

ثبت نظر