هدیه مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران در افزایش تولیدات مس

بر اساس پیشنهاد کانون بازنشستگان در حاشیه جلسه مجمع عمومی فوق العاده و حمایت جناب آقای مهندس محمدی قائم مقام محترم شرکت ،جناب آقای مهندس بنی اسدی مدیرعامل محترم شرکت ملی صنایع مس ایران با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰/۰۰۰ ریال به جامعه پیشکسوتان موافقت و در همین ماه پرداخت خواهد شد.
کانون بازنشستگان بدینوسیله مراتب تقدیر و امتنان خود را از اقدام شایسته ایشان ابراز می نماید.

کانون بازنشستگان صنایع مس

ثبت نظر