گرامیداشت ورود آزادگان قهرمان

26 مرداد ماه سالروز آزادگان قهرمان، اسوه های مقاومت و شجاعت را به میهن اسلامی گرامی میداریم.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

ثبت نظر