گرامیداشت ورود آزادگان قهرمان

۲۶ مرداد ماه سالروز آزادگان قهرمان، اسوه های مقاومت و شجاعت را به میهن اسلامی گرامی میداریم.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر