گردهم ائی بازنشستگان محترم ساکن تهران وتوابع با ارکان کانون

بدینوسیله از کلیه بازنشستگان محترم ساکن استان تهران وتوابع دعوت بعمل می اید تا در گرهم ائی روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ساعت ۱۴ در محل یوسف اباد – خیابان سید جمال الدین اسد ابادی ۲۱- بوستان شفق- فرهنگسرای شفق – سالن امفی تئاتر حضور بهمرسانند.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر