گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مس

باطلاع می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه درمورخه 96/1/26راس ساعت 11 صبح با حضور تعدادی از سهامداران حقیقی وحقوقی در محل دفتر شرکت مس سرمایه گذاری تهران برگزار گردید:

رئوس برنامه صورت گرفته در جلسه:

1-ارائه گزارش هیات مدیره

2-ارائه گزارش بازرس

3-تصویب 25% افزایش سهام سهامداران حقیقی وحقوقی

4- تصویب مبلغ 40 میلیارد افزایش سرمایه شرکت از( 160 به 200)

 

   کانون بازنشستگان صنایع مس

1/5 - (1 امتیاز)

ثبت نظر