محرم

moharram
شش ماهه على به دوش بابش دادند / یک جام از آن باده نابش دادند
چون با لب تشنه حاجت آب نمود / با تیر سه شعبه اى جوابش دادند .
فرارسیدن ماه محرم را به تمامی شیعیان ومسلمانان جهان بالاخص بازنشستگان صنایع مس تسلیت عرض می نمائیم.

هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس

Rate this post

ثبت نظر