اسامی کاندیدای نمایندگی مجمع عمومی نمایندگان سیرجان

1- حسین خیرمند پاریزی 2-حسین میرزایی نژاد 3-محمد علی  جواهری 4- اکبر زارعی 5- علی اصغر خشوعی 6- علی اکبر شکیبایی 7-رضاپور امینائی 8- مسعود منصوری پاریزی 9- حسن شریفیان 10- جواد گیلانی 11-محمد ضیاء شهابی 12-ناصر ایران نژاد 13-علیرضا … ادامه

اطلاعیه شماره (6)

                                           به اگاهی کاندیدای محترم نمایندگی می رساند چنانچه به هر دلیل تصمیم به انصراف از کاندیداتوری دارند لطفا حداکثر تا 24 ساعت قبل از تاریخ برگزاری انتخابات تقاضای انصراف خود را به دفاترکانون محل سکونت خود ارائه نمایند. … ادامه

اگهـــی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون بازنشستگان صنایع مس ایران (نوبت اول)

هفته نامه رفسنجان مورخه 28 دی ماه 1400بدینوسیله از کلیه بازنشستگان عضو کانون ساکن رفسنجان و توابع دعوت بعمل می اید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول) که روز یکشنبه مورخه 1400/11/17راس ساعت 10 صبح درمحل … ادامه

آگهـــی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون بازنشستگان صنایع مس ایران (نوبت اول)

هفته نامه استقامت مورخه 28 دی ماه 1400بدینوسیله از کلیه بازنشستگان عضو کانون ساکن کرمان و توابع دعوت بعمل می اید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول) که روز پنجشنبه مورخه 1400/11/14راس ساعت 10 صبح درمحل … ادامه

اسامی کاندیدای نمایندگی مجمع عمومی نمایندگان شهربابک به ترتیب حروف الفبا

1-مسعود احمدیان                                15- حسین فتحی پور 2-عطااله ابراهیمی                            16- ابراهیم فتحی 3- حسن امیرزاده                                17- محمدرضا قائینی 4- محمد تقی ابراهیمی                          18- مهدی قائینی 5-خیراله ابراهیمی                               19- حسن کارگر 6- صمد اسدی                                       20- علی مرادی 7-حسین ابراهیمی                                 21- علی محمودی 8-حمید اسدی … ادامه

درخواست مجوز برگزاری انتخابات در شهرهای تبریز،کرج و شیراز

                                         جناب آقای اسکندری نسب مدیر کل محترم سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمان باســلام احتراماً باستحضار می رساند وفق مقررات مندرج ماده ۲ اساسنامه کانون بازنشستگان صنایع مس ایران صراحتاً آمده است: مرکز اصلی این کانون در شهر … ادامه

اطلاعیه شماره (5) برگزاری انتخابات مجامع نمایندگی کانون

                                   در چند روز اخیر در برخی از فضاهای مجازی، تلفنی ،حضوری و یا مکاتبه از شهرهای فاقد دفتر و یا دفاتر نمایندگی که تاکنون مورد موافقت وزارت کشور قرارنگرفته اند سوالاتی مطرح و بعضاً معترض به عدم برگزاری … ادامه

اطلاعیه شماره (4)انتخابات مجامع عمومی نمایندگان کانون بازنشستگان صنایع مس

بدینوسیله برنامه تنظیمی برگزاری انتخابات مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول) کانون بازنشستگان به شرح ذیل جهت آگاهی و حضور اعضای محترم واجد شرایط در زمان رای گیری اعلام می گردد : دفتر نمایندگی شهربابک 1400/11/5 ساعت ۱۰ … ادامه