ادرس:اصفهان-خیابان شمس ابادی-جنب هنرستان امیرکبیر

تلفن:۰۳۱۳۲۲۰۳۳۱۵

ایمیل:

کدپستی:۸۱۳۴۶۵۳۱۴۹

اصفهان
۱ با ۲ رای