یزد

کانون یزد:ادرس- بلوار فردوسی- به سمت رزمندگان- شهرک سماء-خیابان نرگس کوچه نرگس ۲
تلفن:۰۳۵۳۸۲۰۱۵۱۵