خدمات

سایرخدمات کانون
خدمات اداری :
عائله مندی
ارائه گواهی حقوقی
ارائه گواهی ضمانت بانکی
صدور کارت شناسایی
هزینه های ازدواج ،فوت ،دانشگاه فرزندان بازنشستگان

خدمات درمانی :
معرفی به مراکز درمانی شرکت ملی صنایع مس ایران
تائید نسخه های هزینه پزشکی در شهرستانها
صدور دفترچه درمانی
تمدید دفترچه درمانی

خدمات رفاهی :
خانه مس بابلسر
خانه مس مشهدمقدس
خانه مس بندرعباس
خدمات ورزشی
هزینه سفر سالانه
کالای اساسی

خدمات کانون
معرفی خدمات :
باستناد اساسنامه کانون ، اهداف کانون بهترین معرف خدمات جهت بازنشستگان و مستمری بگیران بزرگمنش صنایع مس ایران میباشد .
– تلاش در جهت تامین رفاه و آسایش و حفظ حقوق عمومی و حرفه ای بازنشستگان ، موظفین و بازماندگان آنان.
– نظارت در امور بهداشتی و پزشکی کارمندان بازنشسته .
– ارائه خدمات فرهنگی ، اجتماعی-ورزشی و….
– سرکشی به افراد معلول و بیمار و بر طرف نمودن نیاز آنان در حد توان اعم از بازنشسته ، موظفین و مستمری بگیران و خانواده آنها و اقدامات مشابه .
– همکاری در زمینه کاریابی و ایجاد ممر درآمد برای بازنشستگان کارآمد در حد امکان .
– استفاده از تجربیات بازنشستگان متخصص.
-ارائه پیشنهاد به مسئولین بمنظور تدوین قوانین موجود با استفاده از تجربیات و تخصص بازنشستگان .
– پر کردن بخشی از اوقات فراغت بازنشستگان و خانواده آنان با زمینه سازی و فراهم آوردن امکانات رفاهی و ورزشی .

معرفی فعالیت :
کلیه فعالیت های کانون تلاش در جهت حفظ منافع حقوقی و رفاهی بازنشستگان با رعایت مقررات و قوانین موجود و رفع معضلات و مشکلات بازنشستگان از طریق مراجع ذیصلاح میباشد .

معرفی مدیریت : ( ساختار سازمانی کانون )