معرفی مدیریت جدید:

در پی برگزاری مجامع عمومی نوبت اول ودوم که با حضور بی سابقه پیشکسوتان ومجامع شهرستانی همراه بود ابتدا نمایندگان هر شعبه کانون برگزید ودر نهایت از جمع ۵۵ نفر نمایندگان منتخب مرحله اول در جلسه مورخه ۲۴/۵/۹۲ افراد مشروحه ذیل به عضویت هیات مدیره وبازرس بمدت ۳ سال انتخاب شدند.
اعضای اصلی هیات مدیره:
۱-محمد حسین پور محمدی ۴۵ رای
۲-هوشنگ بنی اسدی ۴۱ رای
۳- یداله سالاری ۳۸ رای
۴-سید عبدالرضا موسوی ۳۷ رای
۵- اسماعیل ناظری ۲۸ رای
اعضای علی البدل هیات مدیره:
۱-سعداله ابراهیمی ۱۸ رای
۲-محمد زندوکیلی ۱۳ رای
بازرسین
۱-یداله شفیعی ۳۴ رای بازرس اصلی
۲-ناصر زاجکانی ۹ رای بازرس علی البدل
ودر جلسه مورخه ۲۰/۶/۹۲ انتخابات هیات رئیسه کانون با حضور اعضای اصلی هیات مدیره برگزار وپس از رای گیری واعضای هیات رئیسه بمدت ۳ سال انتخاب وفعالیت خود را اغاز نمودند.
محمد حسین پور محمدی رئیس هیات مدیره
سید عبدالرضا موسوی نایب رئیس هیات مدیره
یداله سالاری عضو اصلی وخزانه دار هیات مدیره
اسماعیل ناظری عضو اصلی هیات مدیره
هوشنگ بنی اسدی عضو اصلی هیات مدیره ودبیر کانون
بنا به تصویب اعضای هیات مدیره مقرر گردید هوشنگ بنی اسدی در سمت دبیر کانون ابقاء وادامه ی فعالیت نماید.

معرفی مدیریت جدید

  img_6098.gif

معرفی مدیریت:

اعضاء هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران:

حمید نیک نفس          رئیس هیات مدیره

طباطبائی حسینی      نائب رئیس هیات مدیره

محمد بهاءالدینی      خزانه دار عضو اصلی هیات مدیره

حسن امیرزاده       عضو اصلی هیات مدیره

هوشنگ بنی اسدی   دبیر وعضو اصلی هیات مدیره

اعضاء اصلی هیات مدیره که توسط مجمع عمومی نمایندگان دور اول انتخاباتبرگزیده شده اند با ترکیبی از افراد با تجربه ،مدیر ومدبر ودارای سوابق درخشان فنی واداری ومنزلت اجتماعی خاص می باشند

مدیر اجرائی( دبیر کانون):

هوشنگ بنی اسدی که در دور قبل به عنوان دبیر کانون انجام وظیفه  می نمود ودر انتخابات اخیر نیز موفق به کسب بالاترین ارا گردید که علاوه بر عضویت هیات مدیره کماکان به عنوان دبیر کانون بازنشستگان صنایع مس ایران مشغول به فعالیت گردید.

img_6000.gif

حسن خلق ورفتار شایسته،رضایت بازنشستگان واعضاء هیات مدیره قبل کانون واقدامات بسیار موثر واخذ مصوبات حقوقی ورفاهی بازنشستگان وپیگیریه ای مجدانه ایشان وکارهای در دست اقدام از عوامل بارز انتخاب وی به عنوان مدیر اجرائی کانون بود.

اعضاء هیات مدیره قبلی کانون:

نصرا… مختاری نیا – مجید فخاری- حمید ارجمند کرمانی- محمد زینلی – شاهرخ زنجانی زاده

معرفی مدیریت

_.jpg

اعضاء هیات مدیر کانون:

  • نصراله مختاری نیا رئیس هیات مدیره
  • مجید فخاری نائب رئیس هیات مدیره
  • حمید ارجمند کرمانی عضو اصلی و خزانه دار هیات مدیره
  • شاهرخ زنجانی زاده عضو اصلی هیات مدیره
  • محمد زینلی عضو اصلی هیات مدیره

اعضاء هیات مدیره که توسط مجمع عمومی انتخاب گردیده اند از بهترین و شایسته ترین بازنشستگان بنا به تایید آراء خود بازنشستگان می باشند که در زمان اشتغال در پست های مدیریتی شرکت ملی صنایع مس ایران از جمله مدیران خط تولید ـ مالی و اداری و پشتیبانی بوده اند که با ترکیبی مناسب و هماهنگ توانسته اند تحولات اساسی در کانون بوجود آورند .

مدیر اجرائی (دبیر کانون) :agaye-bani-asadi3.jpg
هوشنگ بنی اسدی مدیر اجرائی حال حاضر کانون که قریب یکسال قبل بافتخاربازنشستگی نائل گردیده و با توجه به سوابق ارزنده و تجارب  ایشان در حوزه منابع انسانی و کارگزینی شرکت ملی صنایع مس ایران و آگاهی و تسلط بر قوانین و مقررات اداری و آئین نامه ها و دستورالعمل های خاص به این سمت منصوب گردیده است.

مدیر اجرائی علاوه بر پیگیری امور جاری در جهت احقاق حقوق بازنشستگان در زمینه های رفاهی ، فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی نیز فعالیت می نماید تا ثمره آن رضایت بازنشستگان بزرگمنش را حاصل نماید.

اعضاء هیات مدیره قبلی کانون :
اکبر صفریان ـ علی سلاجقه ـ مهدی محبی کرمانی ـ سید محمود سیف الحسینی و سید مجید جلالی مدیر اجرائی  (دبیر کانون ) : مرحوم سید یوسف سید جعفری اولیاء : – ضمناً در مقاطعی از زمان آقایان مهدی محبی کرمانی ـ حمید نیک نفس و حسین هوشمند نیز مسئولیت دبیر کانون را عهده دار بوده اند .