معرفی مدیریت جدید

  img_6098.gif

معرفی مدیریت:

اعضاء هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران:

حمید نیک نفس          رئیس هیات مدیره

طباطبائی حسینی      نائب رئیس هیات مدیره

محمد بهاءالدینی      خزانه دار عضو اصلی هیات مدیره

حسن امیرزاده       عضو اصلی هیات مدیره

هوشنگ بنی اسدی   دبیر وعضو اصلی هیات مدیره

اعضاء اصلی هیات مدیره که توسط مجمع عمومی نمایندگان دور اول انتخاباتبرگزیده شده اند با ترکیبی از افراد با تجربه ،مدیر ومدبر ودارای سوابق درخشان فنی واداری ومنزلت اجتماعی خاص می باشند

مدیر اجرائی( دبیر کانون):

هوشنگ بنی اسدی که در دور قبل به عنوان دبیر کانون انجام وظیفه  می نمود ودر انتخابات اخیر نیز موفق به کسب بالاترین ارا گردید که علاوه بر عضویت هیات مدیره کماکان به عنوان دبیر کانون بازنشستگان صنایع مس ایران مشغول به فعالیت گردید.

img_6000.gif

حسن خلق ورفتار شایسته،رضایت بازنشستگان واعضاء هیات مدیره قبل کانون واقدامات بسیار موثر واخذ مصوبات حقوقی ورفاهی بازنشستگان وپیگیریه ای مجدانه ایشان وکارهای در دست اقدام از عوامل بارز انتخاب وی به عنوان مدیر اجرائی کانون بود.

اعضاء هیات مدیره قبلی کانون:

نصرا… مختاری نیا – مجید فخاری- حمید ارجمند کرمانی- محمد زینلی – شاهرخ زنجانی زاده