معرفی مدیریت

_.jpg

اعضاء هیات مدیر کانون:

  • نصراله مختاری نیا رئیس هیات مدیره
  • مجید فخاری نائب رئیس هیات مدیره
  • حمید ارجمند کرمانی عضو اصلی و خزانه دار هیات مدیره
  • شاهرخ زنجانی زاده عضو اصلی هیات مدیره
  • محمد زینلی عضو اصلی هیات مدیره

اعضاء هیات مدیره که توسط مجمع عمومی انتخاب گردیده اند از بهترین و شایسته ترین بازنشستگان بنا به تایید آراء خود بازنشستگان می باشند که در زمان اشتغال در پست های مدیریتی شرکت ملی صنایع مس ایران از جمله مدیران خط تولید ـ مالی و اداری و پشتیبانی بوده اند که با ترکیبی مناسب و هماهنگ توانسته اند تحولات اساسی در کانون بوجود آورند .

مدیر اجرائی (دبیر کانون) :agaye-bani-asadi3.jpg
هوشنگ بنی اسدی مدیر اجرائی حال حاضر کانون که قریب یکسال قبل بافتخاربازنشستگی نائل گردیده و با توجه به سوابق ارزنده و تجارب  ایشان در حوزه منابع انسانی و کارگزینی شرکت ملی صنایع مس ایران و آگاهی و تسلط بر قوانین و مقررات اداری و آئین نامه ها و دستورالعمل های خاص به این سمت منصوب گردیده است.

مدیر اجرائی علاوه بر پیگیری امور جاری در جهت احقاق حقوق بازنشستگان در زمینه های رفاهی ، فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی نیز فعالیت می نماید تا ثمره آن رضایت بازنشستگان بزرگمنش را حاصل نماید.

اعضاء هیات مدیره قبلی کانون :
اکبر صفریان ـ علی سلاجقه ـ مهدی محبی کرمانی ـ سید محمود سیف الحسینی و سید مجید جلالی مدیر اجرائی  (دبیر کانون ) : مرحوم سید یوسف سید جعفری اولیاء : – ضمناً در مقاطعی از زمان آقایان مهدی محبی کرمانی ـ حمید نیک نفس و حسین هوشمند نیز مسئولیت دبیر کانون را عهده دار بوده اند .