تماس با ما

تماس با ما

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

محمدحسین پورمحمدی اعضای اصلی رئیس هیات مدیره
سید عبدالرضا موسوی اعضای اصلی نایب رئیس هیات مدیره
یداله سالاری اعضای اصلی خزانه دار هیات مدیره
هوشنگ بنی اسدی اعضای اصلی دبیر کانون
اسماعیل ناظری اعضای اصلی عضو اصلی هیات مدیره
سعداله ابراهیمی اعضای علی البدل
اکبر نگارستانی اعضای علی البدل
یدالله شفیعی بازرسین بازرس اصلی
حسین قدیری بازرسین بازرس علی البدل