معرفی مدیریت جدید:

در پی برگزاری مجامع عمومی نوبت اول ودوم که با حضور بی سابقه پیشکسوتان ومجامع شهرستانی همراه بود ابتدا نمایندگان هر شعبه کانون برگزید ودر نهایت از جمع ۵۵ نفر نمایندگان منتخب مرحله اول در جلسه مورخه ۲۴/۵/۹۲ افراد مشروحه … ادامه

معرفی مدیریت جدید

  معرفی مدیریت: اعضاء هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران: حمید نیک نفس          رئیس هیات مدیره طباطبائی حسینی      نائب رئیس هیات مدیره محمد بهاءالدینی      خزانه دار عضو اصلی هیات مدیره حسن امیرزاده       عضو اصلی هیات مدیره هوشنگ بنی اسدی   … ادامه

معرفی مدیریت

اعضاء هیات مدیر کانون: نصراله مختاری نیا رئیس هیات مدیره مجید فخاری نائب رئیس هیات مدیره حمید ارجمند کرمانی عضو اصلی و خزانه دار هیات مدیره شاهرخ زنجانی زاده عضو اصلی هیات مدیره محمد زینلی عضو اصلی هیات مدیره اعضاء … ادامه