جلسه مشترک پیگیری مطالبات قانونی بازنشستگان

در مورخه ۹۹/۴/۱۸جلسه مشترکی با حضور جناب آقای دکتر نعیمی از سوی وزارت صمت، آقای دکتر سعد محمدی مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع مس ایران ،آقای مختارپور رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی و عضو هیات مدیره شرکت مس وتنی چند از اعضای محترم هیئت مدیره کانون و مجمع نمایندگان  در محل دفتر تهران و در پی اعتراض جامعه بازنشستگان صنعت مس و رساندن صدای آنان توسط نمایندگان کانون بازنشستگان موضوع  جلسه مورخ ۹۹/۴/۷ این جلسه بنا به دعوت مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع مس ایران تشکیل گردید. ابتدا نمایندگان کانون موارد و مسائل جامعه بازنشستگان از جمله مشکل اساسی و بنیادی آنان در بیکاری فرزندان بازنشستگان را مطرح نموده وخواستارشدند  نیروهایی که با ایجاد ارتباطات فامیلی سیاسی و سفارشی در صندوق بازنشستگی و شرکت‌های وابسته مشغول بکار شده اند از کار برکنار و بجایگزین آنان فرزندان بازنشستگان  به کار گمارده شوند .نمایندگان همچنین خواستار رسیدگی به وضعیت مالی شرکتهای تحت پوشش صندوق بازنشستگی و حسابرسی میدانی از کلیه شرکت ها شدند .

*ترمیم مستمری بازنشستگان با توجه به زحمات و تلاش‌های آنان در صنعت مس و کارهای طاقت فرسای معدنی و سخت و زیان آور کارخانجات مس در جهت رفع مایحتاج معیشتی آنان از اهم موارد بود .

*مساعدت در تسریع امور شدن صندوق بازنشستگی به جهت رفع دغدغه خاطر بازنشستگان .

*تاخیر در پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان و تضرر مالی ناشی از این تصمیمات طولانی مدت

*تضییع حق بازنشستگان در تخصیص سهام ترجیحی بر اساس اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی.

*تاکید و درخواست جامعه بازنشستگان در خصوص نماینده کرسی صندوق بازنشستگی در ترکیب هیئت امنای صندوق(هیات  مدیره شرکت مس) ابقای اقای مهندس علی محمدی که از مشارکین متخصص ومتعهد میباشندوخدمات ارزنده ایشان درشرکت ملی صنایع مس ایران وموسسه صندوق بازنشستگی برکسی پوشیده نیست وفردی غیر از مشارکین مورد قبول و تایید آنان نمی باشد. نمایندگان کانون از قائم مقام معاونت محترم وزیر صمت درخواست رسیدگی و اقدام عاجل در مورد مطالبات بازنشستگان شدند و اعلام نمودند چنانچه ترتیب اثری داده نشود مراتب را از سوی مقامات ذیصلاح پیگیری خواهند نمود .

در این جلسه آقای دکتر نعیمی بنمایندگی از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت سخنان نمایندگان کانون را با سعه  صدر گوش دادند و در پایان از مدیریت محترم عامل شرکت مس خواستار تحقق و رسیدگی عاجل در خصوص موارد مذکور شدند ،آقای دکتر سعد محمدی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص موارد یاد شده ارائه نمودند و قول دادند که با سرعت عمل بیشتری خواسته‌های بحق جامعه بازنشستگان را عملیاتی نمایند . ضمناً  اقای سعد محمدی مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع مس از جناب دکترنعیمی قائم مقام معاونت وزیر صمت خواستند که مساعدتی نمایند تا به طریق مقتضی نسبت به ترمیم مستمری بازنشستگان اقدام عاجل بعمل اید.

بنا به اظهارات و اطلاعات کذب و اخبار نادرست از طریق فضاهای مجازی توسط فرد یا افرادی خاص به جهت تنویر افکار عمومی مشارکین محترم موسسه صندوق بازنشستگی ذکر دو نکته زیر ضروری به نظر می رسد:

۱-به آگاهی جامعه فهیم و با درایت بازنشستگان عزیز صنعت مس می‌رساند متأسفانه اخیراً فرد و یا افرادی خاص با نوشتن مطالب غیر واقعی و کذب محض در فضای مجازی تحت کنترل خودشان و با ایجاد فضای بدبینی و تضعیف نمودن عملکرد کانون بازنشستگان و مدیریت شرکت ملی صنایع مس ایران قصد اختلاف و مانع رسیدن به اهداف اصلی کانون در جهت نیل به مصالح ومنافع مشترک شما بزرگواران بشوند و همواره صدای مخالفت خود را با هرگونه عملکردی در جهت تحقق خواسته‌های بحق بازنشستگان گرامی با القای جومنفی و خودنمایی نشان میدهند؟!

به آگاهی میرساندقبل از اعلام خبر تصمیم هیئت امنای صندوق مبنی بر تغییر اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی ،رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان و عضو هیئت مدیره موسسه صندوق بازنشستگی نسبت به رخ دادن اشتباهی که در تصمیم‌ هیات امنای محترم وفق مقررات اساسنامه در ترکیب هیئت مدیره صندوق بوجود آمده  راعیناً به رئیس هیات مدیره وعضو محترم هیات امنای صندوق بازنشستگی  اعلام می نمایند .

بعد از اخذ تصمیم هیات امنای محترم صندوق بازنشستگی در تغییر ترکیب اعضای هیئت مدیره ،بلادرنگ کانون بازنشستگان صدای اعتراض مشارکین محترم را به گوش تصمیم‌سازان رسانده و با تشکیل جلساتی و متقاعد نمودن هیات امنای  محترم صندوق بازنشستگی در تصمیم خود با رعایت دقیق تناسب مشارکین و غیر مشارکین تجدید نظر و مفاد اساسنامه دقیقاً مراعات و عملیاتی گردید. متأسفانه همین فردویا افرادی خاص  در فضای مجازی اعلام می دارند اگر ایشان و چندتن دیگر  نبودند کانون بازنشستگان اصلاً متوجه چنین تصمیمی نبود ؟!!!

۲- در مورد تغییر نماینده شایسته و ازجمع مشارکین استخوان خرد کرده صنعت مس که مراحل ترقی و پیشرفت را از رده کارشناسی تا قائم مقام شرکت ملی صنایع مس ایران و عضو هیئت امنای موسسه صندوق بازنشستگی(هیات مدیره شرکت مس)با موفقیت پشت سر گذاشته و علاوه بر اشراف کامل بر جزئیات کار و تولید صنعت مس در ارج و ارزش نهادن و حفظ کرامت انسانی جامعه پیشکسوتان در تحقق مطالبات آنان زحمات زیادی را متحمل شده اند(اقای مهندس محمدی) چرا از سوی موسسه صندوق بازنشستگی فردی دارای سوابق سیاسی و غیر مسی را به عنوان نماینده کرسی صندوق  بازنشستگی در ترکیب هیئت امنای صندوق بازنشستگی بجایگزینی ایشان معرفی می‌نمایند ؟!

لازم به ذکر است که این موضوع بر اساس  اطلاعات واصله قبل از صدور حکم توسط رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان و عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی به مورخه ۲۷/۳/۹۹ رسماً وکتباً مخالفت جامعه بازنشستگان را نسبت به واگذاری کرسی صندوق بازنشستگی به فرد سیاسی و غیر مسی در هیات مدیره شرکت مس(هیات امنا صندوق بازنشستگی) به رئیس هیات مدیره صندوق وعضو هیات امنای شرکت مس اعلام می نمایند که سوابق مکاتبه مذکور عیناً در ارشیو کانون بازنشستگان محفوظ می باشد.

لذا موضوع بلافاصله توسط کانون بازنشستگان ( هیأت مدیره ، مجمع نمایندگان ) و با تشکیل جلسه ای  مشترک در تاریخ ۹۹/۴/۱۵ پیگیری و ضمن متقاعد نمودن مدیرعامل و برخی از اعضای هیئت امنای صندوق بازنشستگی حاضر در جلسه مقرر گردید که در تصمیم خود تجدید نظر نموده و نسبت به ابقای جناب آقای مهندس محمدی از  مشارکین صندوق بازنشستگی به عنوان نماینده کرسی صندوق اقدام فرمایند و این موضوع تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد .متاسفانه مجدداً فرد یا افرادی معدود  بدلیل جهل به قوانین و مقررات و مسائل اداری و حقوقی  در فضای مجازی تفسیر به راًی  نموده و بدنبال جوسازی و برهم زدن آرامش جامعه بازنشستگان به دلیل مخالفت  دیرینه تعدادانگشت شماری با ارکان قانونی کانون ، قصد تخریب عملکرد و نادیده گرفتن حقایق با فریب افکار عمومی را دارند که خدا را شکر شما بزرگواران قریب ۴۸۰۰ نفر که صاحبان تجربه و تخصص بوده بخوبی سره را از ناسره تشخیص داده و شاهد هستیم خوشبختانه جامعه  بازنشستگان قریب باتفاق ازتفکرات منفی گرائی  حتی درفضای مجازی برائت جسته تا با همفکری و همکاری کانون بازنشستگان بتوانند حقوق حقه ومطالبات قانونی خود را از مراجع ذیصلاح اخذ نمایند  و یقین بدانید کانون بازنشستگان برحسب  رسالت بر دوش نهاده در هر زمان و مکان با هر شخصیت حقیقی و یا حقوقی که در راه تحقق مطالبات ، حقوق حقه ،منافع ومصالح زحمتکشان و سازندگان اصلی کارخانجات صنعت مس سدومانعی ایجادنماید برخورد قانونی وقضایی خواهد نمود وبه افراد سلطه جو و فریب  خورده اجازه نخواهند داد تا با  عوام فریبی و مظلوم‌نمایی به مقاصد منفی خود دست یابند و در این راه از هیچ تلاشی درچارچوب قوانین ومقررات دریغ نخواهد ورزید.

 آگاهی دارید که  به لطف پروردگار وهمت مسئولین  محترم شرکت ملی صنایع مس ایران ماحصل تلاش نمایندگان همگام با متانت، صبر، بردباری ، همراهی و رهنمودهای گرانمایه شما بزرگواران به بار نشسته و منتظر ثمره آن هستیم، لذا درخواست می گردد کما فی السابق با حمایت و تشریک مساعی خود نمایندگان را در جهت تحقق موضوعات بر جای مانده و عنقریب در حال تحقق یاری رسانده و تا بلکه با محقق شدن بخشی دیگر از مطالبات کمک و مساعدتی  در امر معیشیت  وکاستن دغدغه های خاطر جامعه بازنشستگان صنعت مس فراهم اید .

با امید و آرزوی سلامتی ، تندرستی و موفقیت جامعه بازنشستگان

  هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *