درخواست مجدد کمک هزینه سرپرستی ونگهداری

جناب اقای مهندس آرمان حسنی

 مدیر عامل محترم موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران

باســــلام

    –احتراماً ، پیرو نامه شماره ۱۱۰/۹۹/۴۵۹ مورخه ۹۹/۹/۸، خواهشمند است دستور فرمائید از نتیجه اقدامات انجام شده  در مورد درخواست کمک هزینه سرپرستی  و نگهداری بازنشستگان با تقلیل سن از ۶۵ به ۶۰ سال که بر اساس دستور جنابعالی در هامش نامه فوق الذکر قرار بود در جلسه هیات مدیره ان موسسه مطرح و اتخاذ تصمیم گردد کانون بازنشستگان را مطلع نمایند.

قبلاً از لطف وهمکاری جنابعالی سپاسگزار است.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.