گزارش عملکرد کانون بازنشستگان صنایع مس ایران (اسفند ۸۸ لغایت شهریور ۹۱)

img_6098.gif

از اوایل دیماه ۸۸ با توجه به مفاد اساسنامه کانون مصوب وزارت کشور
انتخابات مرحله اول در ۷ شهر کشور(تهران ،اصفهان،کرمان،
سیرجان،رفسنجان،شهربابک وپاریز)طی تشریفات قانونی برگزار واین انتخابات در محیطی
بسیار سالم با همکاری همه جانبه اعضاء توسط دبیر وکادر اجرائی برگزار  وتا جائیکه مسئولین مربوطه این انتخابات را
الگوئی برای سایر سازمانها وادارات قلمداد نمودند که در نتیجه انتخابات مرحله اول
در شهرستانها بازای هر ۵۰ نفر یک نفر نماینده مجموعاً تعداد ۳۷ نفرانتخاب
گردیدند. نمایندگان دور دوم در روز پنجشنبه ۲۹/۱۱/۸۸ در محل سالن کنفرانس
موسسه صندوق بازنشستگی کرمان حضور بهمرسانیده وبا حضور نماینده وزارت کشور وپس از
تشریفات خاص جلسه ،استقرار هیات رئیسه،قرائت دستور کار،معرفی کاندیداو….) جلسه
آغاز ودر  نتیجه از مجموع ۳۶ نفر
حاضر در جلسه آقایان هوشنگ بنی اسدی  با ۳۱
رای ،محمد زینلی با ۲۶ رای ،حمید نیک نفس با ۱۹ رای وطباطبائی حسینی وحسن امیرزاده
با ۱۸ رای به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره وآقای محمد گلزار به عنوان بازرس اصلی  انتخاب گردیدند. توضیح اینکه از اوایل سال ۹۰  آقای محمد بهاء الدینی جایگزین اقای محمد زینلی
مستعفی گردیده است.

-هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران با هدف : حفظ شاٌن
ومنزلت جامعه بازنشستگی،صیانت از صندوق وارتقاء وضعیت معیشتی ورفاهی بازنشستگان از
اول اسفند ماه ۸۸ کار خود را با اتکال به خداوند متعال وپشتیبانی قاطع جامعه
بازنشستگان صنایع مس ایران آغاز نمود. 
شروع بکار این دوره هیات مدیره کانون تقریباً مقارن با تغییر در مدیریت صندوق بازنشستگی
وانتصاب مدیر عامل واعضاء هیات مدیره  جدید
موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران بود.

-باتوجه به انتصابات جدید در موسسه صندوق بازنشستگی وعدم اشنائی مدیران
جدید با ساختار مس  وترکیب بندی فرهنگی
،اقتصادی واجتماعی ان لازم بود که در بدو امر وضعیت زندگی ومعیشتی بازنشستگان صنعت
مس با توجه به واقعیات موجود به اطلاع آنان رسانده شود که پس از چندین جلسه حضوری
،مدیر عامل وقت صندوق عملاً دیدارهایی با خانواده برخی از بازنشستگان وحضور در
گردهم آئیها وجلسات متعدد داشتند که بسیار مثمر ثمر واقع گردید. پس از دریافت
واقعیات ومشاهدات عینی هیات مدیره وکادر اجرائی کانون مطالبات وموارد ومشکلات
بازنشستگان را به اطلاع رسانده وخواستار رسیدگی جدی به حقوق بازنشستگان گردیدند.

بازنشستگان صنایع مس ایران انتظار دارند با توجه به زحمات وتلاشهای
سازنده خود در ایجاد وراه اندازی کارخانجات،دوران دفاع مقدس،شرکت ملی صنایع مس
ایران به عنوان  بزرگترین مرکز اقتصادی
کشور والگوئی در جهان وموسسه صندوق بازنشستگی بزرگترین شرکت اقتصادی در استان
کرمان اتیه انان را به بهترین شرایط ممکن تامین ودغدغه زمان بازنشستگی را نداشته
باشند.

اعضای هیات مدیره ومدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی با حسن نیت وتعامل
وهمکاری کامل هیات مدیره کانون نسبت به ارتقاء وضعیت معیشتی بازنشستگان جلسات
متعددی را برگزار ومصوباتی بشرح ذیل در سال ۱۳۸۹ به تصویب واجراء
گردید  واز حالت موقت وتصمیمات سالیانه
خارج وموسسه صندوق بازنشستگی با همیاری شرکت ملی صنایع مس ایران مو ظف به اجرای
مصوبات هرساله خواهد بود که قابل تقدیر وقدردانی خواهد بود.

۱- یکسان سازی پرداخت هزینه سفر نسبت به شاغلین(میانگین) با ضریب
افزایش سالیانه

۲-یکسان سازی پرداخت هزینه کالای اساسی نسبت به شاغلین (میانگین)با
ضریب افزایش سالیانه

۳- اعطای هزینه  سرانه ورزشی
با افزایش سالیانه

۴-تثبیت وتصویب هدیه نقدی ویا غیر نقدی ماه مبارک رمضان

۵-حق نگهداری وسرپرستی  ماهیانه
به بازنشستگان بالای ۶۵ سال با افزایش ضریب سالیانه

۶- تصویب هدیه روز جهانی تکریم بازنشستگان با پوشش دادن هدایای روز
مردو.. شاغلین با افزایش ضریب سالیانه

۷-هدیه روز زن بمناسبت تولد فرخنده حضرت فاطمه زهرا (س) به بانوان
بازنشسته.

۸-اعطای یکماه حقوق مستمری پاداش بمناسبت یوم ا… ۲۲ بهمن

۹-یکسان سازی عیدی بازنشستگان مشابه شاغلین تا سقف قانونی آن

-بعد از اقدامات بسیار موثرسال ۸۹ که حاصل تلاش شبانه روزی اعضاء هیات
مدیره وکادر اجرائی کانون وحسن نیت ودرایت اعضاء هیات مدیره صندوق آقایان (حجت ا..
موسوی ، محمد اسفندیار،عباس هادوی و علی زین العابدین پور) و مدیر عامل وقت صندوق  آقای دکتر عبــــــــدالرضا داوری  بود متاسفانه  در سال ۱۳۹۰  به تبع  اجرای
اصل ۴۴ در خصوص تغییر وضعیت استخدامی وتغییرات آئین نامه ای به شمول قانـــــون
کار، برخی از مسئــــــولین توجه به جامعه بازنشستگی را به هر دلیل فراموش نموده وبار
دیگر سیاست ها را معطوف به تخصیص امتیازات موضوعه به شاغلین نمودند .این مسئله
بسیار حیاتی نیاز به عزم واراده جامعه بازنشستگان در جهت احقاق حقوق خود داشت که
خوشبختانه با درایت وسعه صدر ومتانت خاص وبا پیگیری های بدون وقفه اعضاء هیات
مدیره وکادر اجرائی کانون وحمایت های همه جانبه پیشکسوتان  با توجه به جلسات متعدد، اطلاع رسانی به موقع
وشفاف به بازنشستگان وانعکاس ان به مقامات مملکتی واعتراض شدید  جامعه بازنشسته موضوع با تشکیل کارگروه تخصصی
با استفاده از نقطه نظرات کلیه صاحب نطران ومتخصصین اداری ،بازنشستگی ومستندات
قانونی ، مسئولین شرکت ملی صنایع مس ایران را مجاب به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
به جامعه بازنشسته ومستمری بگیران نمود واحکام
مربوطه با درج جمله "این حکم در راستای اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۹
آئین نامه استخدامی شرکت ملی صنایع مس ایران صادر  وابلاغ.." 
تحقق یافت وحقانیت بازنشستگان به مسئولین محترم به اثبات رسید و کماکان
مفاد فصل آئین نامه استخدامی شرکت مس در خصوص بازنشستگان جاری وساری گردید.

بااین وجود هنوز بخشی از مطالبات مجموعه به شرح زیردر جریان مذاکره
واقدام بوده که به هر حال تا تحقق نتیجه ،تحت پیگیری خواهد بود.

۱-پی گیری  سهام ترجیحی مشابه
شاغلین از طرق مختلف (پرونده دعوی در دیوان عدالت اداری ومنتظررای قاضی)

۲- افزایش حقوق مستمری بازنشستگان مشمول مصوبات قانونی وغیر قانونی
ودریافت سنوات ۵ سال افزایشی بهر شکل ممکن.

۳- ارتقاء وضعیت معیشتی بازنشستگان ومستمری بگیران با توجه به نرخ
تورم وسطح پائین حقوق انان ورساندن ان به حد استاندارد تعریف شده (خط فقر)

۴- اعطای دوماه پاداش پایان خدمت بمنظور رفع تبعیض وبی عدالتی مشابه
بازنشستگان سال ۱۳۸۹ وبعد وکارگران تامین اجتماعی

۵- برقراری حق شایستگی مطابق فرمول اجرائی در خصوص شاغلین.

۶- پیشنهاد وارائه راهکارهای لازم در خصوص ارتقاء سقف مستمری
بازنشستگان

۷- پیشنهاد تغییر در ساختار صندوق بازنشستگی با ارائه راه کارهای
مناسب وتعیین تکلیف موسسه صندوق بازنشستگی د ر جهت اتصال  هرچه بیشتر به شرکت مس

۸- اصلاح و تدوین مقررات جدید واعمال تغییرات در اساسنامه موسسه صندوق
بازنشستگی ،به نحوی که انتصاب مدیر عامل وهیات مدیره فقط از بین اعضای صندوق که
حداقل ۱۰ سال سابقه کار در شرکت ملی صنایع مس ایران ومشارکت در صندوق داشته باشندصورت
گیرد.

۹- اجرای فصل بازنشستگی آئین نامه استخدامی شرکت ملی صنایع مس ایران
مصوب ۱۲/۱۰/۷۸ هیات وزیران در خصوص 
بازنشستگان،مستمری بگیران، از کارافتادگان ومتوفی با عنایت به تبصره ماده ۱۴۸
قانون  برنامه چهارم توسعه، ماده ۳۱
اصل ۴۴ قانون اساسی وتبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
وهمچنین اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی.

۱۰- پبیشنهاد ودستور العمل اجرائی در خصوص نحوه ی جذب وبکار گیری
نیروی انسانی از فرزندان بازنشسته.

۱۱- انتقال دفتر مرکزی صندوق از تهران به کرمان.

۱۲-فعال نمودن مراکز خبری واطلاع (سای اینترنتی،اطلاعیه ها،پیامک
و….) جهت اگاهی بازنشستگان.

۱۳-همراه وهم سو بودن با بازنشستگان وعنداللزوم حضور در تجمعات ومراکز
اطلاع رسانی.

۱۴- تشکیل جلسات متعدد با مسئولین مربوطه (مدیر عامل شرکت مس، موسسه
صندوق بازنشستگی ،مقامات وزارت خانه،استانداری ، فرمانداری و….)

۱۵- مشارکت واستفاده از خرد جمعی کلیه صاحب نظران،مدیران در جهت تحقق
مطالبات بازنشستگان.

۱۶-برگزاری جلسات متعدد نمایندگان منتخب شهرستانها واستفاده بهینه از
نقطه نظرات  انان در تسریع امور مربوطه.

-امیداست جامعه بازنشسته صنعت مس کماکان با سعه صدر وراهنمائیهای
مدبرانه خود هیات مدیره کانون را درجهت تحقق هرچه سریعتر مطالبات فوق الذکر هدایت
نموده وارامش کاملی نصیب آنان  گردد.

هیات مدیره کانون نهایت تلاش خود را در خصوص مشارکت کامل  جامعه بازنشسته وعضویت انان در کانون مبذول
داشته وتا جائیکه این جذب عضویت نسبت به سال ۱۳۸۸ تقریباً به ۱۰۰%
افزایش یافته واین موضوع می تواند درک وشعور بالای بازنشستگان واعتماد انان به
خانه دوم،نمایندگان قانونی وتلاشهای صادقانه هیات مدیره وکادر اجرائی را به اثبات
برساند.

-نظر باینکه مبلغ حق عضویت ها از سال۱۳۸۷ بنا به تصویب هیات
مدیره از ۱% مستمری بازنشستگان به سه هزار تومان تقلیل یافت واتخاذ این تصمیم در
پی انجام امور اداری ودفاتر خدماتی صندوق بازنشستگی که از وظایف اصلی آن می باشد
به کادر اجرائی کانون محول گردیده بود. چونکه انجام امور دفاتر خدماتی در سال ۱۳۸۸
با هزینه بسیاربالائی به صندوق تزریق ومدیر عامل جدید با پیشنهاد این موضوع به
هیات مدیره کانون مقرر گردید که در قبال قراردادی بسیار اندک نسبت به هزینه های  دفاتر خدماتی سابق این وظیفه را با کیفیت مطلوب
وبا استفاده از کادر با تجربه بازنشسته وفرزندان بازنشسته انجام داده که موجب
رضایتمندی بالای بازنشستگان گردیده است.

اگرچه صندوق در مواردی  برای
اعمال فشار به کانون با قطع مطالبات سعی در بزانو کشاندن کانون نموده است،اما به
حول وقوه الهی وبا حمایت بازنشستگان این سیاست نیز در عمل با شکست مواجه گردید.

 

 
agaye-bani-asadi-dar-talar.jpg

 اقدامات دیگر درمانی،رفاهی وتسهیلات بازنشستگان

 هیات مدیره کانون با توجه به وضعیت خاص زندگی  برخی از بازنشستگان در اینمدت با ارائه
پیشنهادات مختلف نسبت به تامین مسکن، اعطای وام های مختلف ، قطع یکساله وام های
دریافتی از صندوق وکمک های موردی اقدامات موثری را انجام داده که بنا به ملاحظاتی
از ذکر اسامی خودداری می گردد.

-ارتقاء اعطای وام اضطراری ار ۰۰۰/۲۰۰۰ ریال در سال ۱۳۸۷ به
۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال در حال حاضر

-دریافت وام ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریالی که از نحوه ی اعطای ان بازنشستگان رضایت
نداشتند.

-تقاضای دریافت وام ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریالی به بازنشستگان مطابق
شاغلین که پس از تصویب هیات مدیره شرکت مس پرداخت انجام خواهد شد.

-دریافت وام های بلاعوض به افراد نیاز مند خاص پس از بررسیهای لازم.

– توسعه مراکز درمانی وبهداشتی در اکثر شهرهای محل سکونت بازنشستگان
مخصوصاً کرمان- رفسنجان،یزد،تهران، شهربابک، سیرجان

-تلاش در جهت ارتقاء تعرفه های پزشکی وهزینه های درمانی

-استقرار دندانپزشکان در مراکز وشعبات کانون بازنشستگان

– تسریع در پرداخت هزینه های درمانی بازنشستگان

– تقاضای  علی الحساب از محل
هزینه های درمانی بازنشستگان قبل از بررسی نسخ تا سقف ۹۰% هزینه ها

-فراهم نمودن امکان  بستری در
کلیه مراکز درمانی وبیمارستانهای سراسر کشور(غیر طرف قرارداد)وپرداخت هزینه های
مربوطه قبل از بستری بصورت علی الحساب.

– سرکشی وعیادت از بیماران بازنشسته در بیمارستانها ومنازل شخصی.

-شرکت در مراسم فوت بازنشستگان ووابستگان درجه یک آنان با اهداء تاج
گل وپارچه نویسی تسلیت.

اقدامات پیشنهاد شده دردست بررسی توسط هیات مدیره کانون:

۱-توسعه وانعقاد قرارداد با یکی از بیمارستانها در شهرهای
اصفهان،شیراز،مشهد وبندرعباس با توجه به سکونت بازنشستگان،شاغلین وشهرهای مذهبی
وتوریستی وگردش گری که در طول سال بازنشستگان وشاغلین با جمعیتی چندبرابر سکونت
موقت دارند.

۲-ایجاد یک مرکز فوق تخصصی پزشکی در مرکز استان کرمان بنام صنعت مس
ایران با ارائه خدمات تخصصی با کادری مجرب پروازی پزشکی وداخلی استان کرمان.

۳- انجام معاینات پزشکی ادواری سالیانه به جامعه بازنشستگان مشابه
شاغلین با انجام قرارداد با بیمارستانهای محل سکونت آنان.

۴- ایجاد مراکز تجاری وسیع وتالارهای چند منظوره در شهرهای محل سکونت
بازنشستگان با توجه به امکانات وتسهیلات بالفعل وبالقوه موجود.

۵- اقدامات اولیه ودریافت زمین جهت احداث یک واحد کارخانه شیر
ولبنیات  در شهرستان شهربابک با توجه به
توجیهات اقتصادی منطقه وامکان فروش محصولات لبنی با همکاری شرکت ملی صنایع مس
ایران در خصوص فروش محصولات.

۶- فعال نمودن شرکت فنی ومهندسی بازرگانی کانون بازنشستگان با توجه به
قول مساعد مدیریت شرکت وصندوق

۷-توسعه مراکز بیمه ای در شهرهای مختلف کشور با انعقاد قرارداد از
طریق صندوق وامکان پرداخت اقساط  آن از
مستمری ماهیانه (خودرو،ساختمان و…)

نظرباینکه در حال حاضر کانون بازنشستگان صنایع مس ایران به مرکزیت
کرمان ودفاتر نمایندگی در شهرهای تهران،اصفهان،سیرجان،شهربابک،رفسنجان،پاریز
فعالیت دارد واین امکان بر اساس اساسنامه وجود دارد در شهرهایی که بیش از ۵۰ نفر
عضو پیوسته  سکونت داشته اند،شعبه ویا
نمایندگی ایجاد نماید.

نظرباینکه بازنشستگان صنعت مس تشکیل دهنده یک دولت کوچک هستند که
اشخاص حقیقی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگی با تخصص های خاص وتجارب ارزنده در صنعت مس
ودررده های شغلی مختلف وجود دارد.

لذا نظر مسئولین مربوطه رابیش از پیش به جهت حفظ مصالح ومنافع مالی
واقتصادی معطوف می دارد که از تخصص خاص بازنشستگان با کوله باری از تجارب گرانبهای
صنعت مس استفاده بهینه نمایند نه اینکه حذف انان موجب خشنودی واز ان بدتراستفاده
وجایگزین نیروهای غیر مسی بدون تخصص وتجربه در صنعت مس انان را

ارضاء نماید.ضمن برشمردن گوشه ای از عملکرد هیات مدیره کانون بصورت
فهرست وار،انتظار داریم با توجه به روحیه همکاری وهمفکری وتعامل بدست امده در بین
اعضاء کانون مخصوصاً در زمان مسئولیت هیات مدیره فعلی با راهنمائیها وهدایت شما
بزرگواران صنعت مس بتوانیم همیشه ودر همه وقت کانون بازنشستگان را خانه دوم خود
محسوب نموده وجایگاه حقوقی ان را ارج نهیم وانشاا… درانتخابات مجمع عمومی
نمایندگان وهیات مدیره بعدی نیز با تشخیص کامل سره از ناسره این جایگاه را بدست
شایسته ترین هابسپاریم.

در پایان باسپاس بیکران از ایزد منان وکلیه بازنشستگان صنعت مس
وخانواده محترم انان،مقامات مسئول وزارت کشور،استانداری کرمان فرمانداریها
ومسئولین شرکت ملی صنایع مس ایران ،موسسه صندوق بازنشستگی ،اعضای مجمع عمومی
نمایندگان وباذکر صلوات برمحمد وال محمد(ص) به روان پاک شهدای گرانقدر مس ودر
گذشتگان این صنعت همه شما را به خداوند منان می سپاریم.

                                                                         

 هیات مدیره کانون بازنشستگان
صنایع مس