تاسیس کانون بازنشستگان صنایع مس ایران:

کانون بازنشستگان صنایع  مس ایران به مرکزیت شهر کرمان در تاریخ 29/7/72 پس از تشکیل مجمع عمومی وهیات موسس وبا پیش نویس کانون تشکیل گردید در سال  1375 کانون  بازنشستگان صنایع مس ایران به شماره 9060 به ثبت رسید وبا توجه به جوان بودن نیروهای انسانی در شرکت مس وتعداد قلیل بازنشستگان به مرور توسعه وگسترش یافت تا جائیکه امروزه در شهرهای کرمان ،رفسنجان،شهربابک، سیرجان، پاریز،اصفهان ،تهران ، یزد،تبریز وشیراز با بیش از 4300 نفربازنشسته دفتر نمایندگی ایجاد و فعالیت دارند ،بر اساس اساسنامه کانون دارای ارکان مجمع عمومی  -هیات مدیره،بازرس، دبیرو پرسنل اجرائی می باشد، ذیلاً مختصری از رزومه ومشخصات فردی اعضای هیات مدیره فعلی کانون را به اگاهی می رساند:

ردیف

نام–نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی اخرین شغل شرکت   محل خدمت
1 محمدحسین پورمحمدی رئیس هیات مدیره لیسانس مدیریت دولتی سرپرست امور وامها صندوق بازنشستگی
2 اسماعیل ناظری نائب رئیس کمتر از دیپلم مسئول حراست فیزیکی حراست
3 یداله سالاری خزانه دار دیپلم مسئول شیفت برق ذوب

 

4 محمد دهقانی عضو دیپلم مسئول تعمیرات ابزاردقیق پالایشگاه
5 سعداله ابراهیمی  عضو دیپلم مسئول شعبه کنترل  بازرسی
6 هوشنگ بنی اسدی دبیر کانون لیسانس حقوق سرپرست کارگزینی

منابع انسانی

 

در اين بخش مي توانید پيام ها، درخواستها، پيشنهادها و انتقادات خود را با مسئولین دفاتر کانون بازنشستگان صنایع مس ایران در شهر هاي مختلف در میان بگذاريد.

نمایندگي مرکزی – کرمان

نمایندگی تهران

نمایندگی اصفهان

نمایندگی رفسنجان

نمايندگي سیرجان

نمایندگی شهربابک

نمایندگی پاريز