درباره کانون

تاسیس کانون بازنشستگان صنایع مس ایران:

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران به مرکزیت شهر کرمان در تاریخ ۷۲/۷/۲۹ پس از تشکیل مجمع عمومی و هیات موسس و با پیش نویس اساسنامه کانون تشکیل گردید.
– با توجه به مفاد اساسنامه در شهرهایی که بیش از ۵۰ نفر از بازنشستگان سکونت دارند کانون می تواند مبادرت به ایجاد شعبه- نمایندگی یا دفتر بنماید.
لذا کانون توانسته در شهرهای رفسنجان ـ سیرجان ـ شهربابک ـ پاریز-اصفهان وتهران دفاتر نمایندگی ایجاد و فعالیت نماید و در نظر است در آینده نیز نسبت به توسعه دفاتر نمایندگی در شهرهای مشهد، یزد و بندرعباس با توجه به گستردگی حوزه صنایع مس ایران و درخواست بازنشستگان اقدام نماید .

در این بخش می توانید پیام ها، درخواستها، پیشنهادها و انتقادات خود را با مسئولین دفاتر کانون بازنشستگان صنایع مس ایران در شهر های مختلف در میان بگذارید.

نمایندگی مرکزی – کرمان

نمایندگی تهران

نمایندگی اصفهان

نمایندگی رفسنجان

نمایندگی سیرجان

نمایندگی شهربابک

نمایندگی پاریز

درباره کانون
۲٫۴ با ۲۲ رای