تاسیس کانون بازنشستگان صنایع مس ایران:

کانون بازنشستگان صنایع  مس ایران به مرکزیت شهر کرمان در تاریخ ۲۹/۷/۷۲ پس از تشکیل مجمع عمومی وهیات موسس وبا پیش نویس کانون تشکیل گردید در سال  ۱۳۷۵ کانون  بازنشستگان صنایع مس ایران به شماره ۹۰۶۰ به ثبت رسید وبا توجه به جوان بودن نیروهای انسانی در شرکت مس وتعداد قلیل بازنشستگان به مرور توسعه وگسترش یافت تا جائیکه امروزه در شهرهای کرمان ،رفسنجان،شهربابک، سیرجان، پاریز،اصفهان ،تهران ، یزد،تبریز وشیراز با بیش از ۴۳۰۰ نفربازنشسته دفتر نمایندگی ایجاد و فعالیت دارند ،بر اساس اساسنامه کانون دارای ارکان مجمع عمومی  -هیات مدیره،بازرس، دبیرو پرسنل اجرائی می باشد، ذیلاً مختصری از رزومه ومشخصات فردی اعضای هیات مدیره فعلی کانون را به اگاهی می رساند:

ردیف

نام–نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی اخرین شغل شرکت   محل خدمت
۱ محمدحسین پورمحمدی رئیس هیات مدیره لیسانس مدیریت دولتی سرپرست امور وامها صندوق بازنشستگی
۲ اسماعیل ناظری نائب رئیس کمتر از دیپلم مسئول حراست فیزیکی حراست
۳ یداله سالاری خزانه دار دیپلم مسئول شیفت برق ذوب

 

۴ محمد دهقانی عضو دیپلم مسئول تعمیرات ابزاردقیق پالایشگاه
۵ سعداله ابراهیمی  عضو دیپلم مسئول شعبه کنترل  بازرسی
۶ هوشنگ بنی اسدی دبیر کانون لیسانس حقوق سرپرست کارگزینی

منابع انسانی

 

در این بخش می توانید پیام ها، درخواستها، پیشنهادها و انتقادات خود را با مسئولین دفاتر کانون بازنشستگان صنایع مس ایران در شهر های مختلف در میان بگذارید.

نمایندگی مرکزی – کرمان

نمایندگی تهران

نمایندگی اصفهان

نمایندگی رفسنجان

نمایندگی سیرجان

نمایندگی شهربابک

نمایندگی پاریز