سایرخدمات کانون

خدمات اداری :
عائله مندی
ارائه گواهی حقوقی
ارائه گواهی ضمانت بانکی 
صدور کارت شناسایی 
هزینه های ازدواج ،فوت ،دانشگاه فرزندان بازنشستگان 
خدمات درمانی :
 معرفی به مراکز درمانی شرکت ملی صنایع مس ایران
تائید نسخه های هزینه پزشکی در شهرستانها 
صدور دفترچه درمانی
تمدید دفترچه درمانی
خدمات رفاهی :
خانه مس بابلسر
خانه مس مشهدمقدس
خانه مس بندرعباس
خدمات ورزشی
هزینه سفر سالیانه
کالای اساسی 
Rate this post

ثبت نظر