عملکرد هیات مدیره سال 89

گزارش عملكرد هيات مديره كانون بازنشستگان (سال1389)

در پي اجراي ماده 8 اساسنامه كانون برگزاري انتخابات در تاريخ 29/11/88 اعضاء جديد هيات مديره  كه منتخب قريب 3000 نفر جامعه بازنشستگان صنعت مس ايران مي باشند برگزيده شدند.

باتوجه به شرح وظيفه تلاش در جهت تامين اسايش  وحفظ حقوق بازنشستگان ومستمري بگيران يكي از وظايف اصلي هيات مديره محسوب مي گردد.لذا لازم بود در بدو امر اعضاء هيات مديره با تعامل وهمفكري با مسئولين ذيربط زمينه ايجاد فعاليت را فراهم سازند.

يكي از دغدغه هاي تبعيض اميز ساليان گذشته كه هيات مديره جديد توانست با حسن نيت مديريت ارشد شركت ملي صنايع مس ايران ،هيات مديره ومخصوصاً مديريت محترم صندوق بازنشستگي در جهت حل ان بيشترين وقت وانرژي را صرف نمايد، عدم اجراي فصل بازنشستگي از ائين نامه استخدامي شركت ملي صنايع مس ايران بود ونتايج ان كاملا در وضعيت معيشتي بازنشستگان ومستمري بگيران تاثير گذار بود.

img_9735.gif در اين راستا جلسات متعدد وپيوسته با مديريت عامل شركت ملي صنايع مس ،مدير عامل محترم صندوق بازنشستگي ومقامات وزارت كشور وحاصل ان اجراي برنامه ريزي هاي مدون در سال 89 با حسن نيت وهمكاري مسئولين محترم گرديد كه مختصراً به گوشه اي از اجرائيات در زمينه هاي حقوقي ورفاهي اشاره مي گردد:

1-برقراري حق سرپرستي ونگهداري بازنشستگان بالاي 65 سال سن از تاريخ 1/1/89

2-يكسان سازي هزينه سفر بازنشستگان ومستمري بگيران با شاغلين.

3-پرداخت سرانه ورزشي در جهت تامين بخشي از هزينه هاي ورزشي و يكسان سازي خدمات ورزشي

4-يكسان سازي نقدينگي ويا بن خوار وبار در ماه مبارك رمضان

5-اجراي جشنواره با پرداخت نقدينگي بمناسبت روز تكريم بازنشستگان (11 اذر ماه)

6- اعطاء هزينه كالاي اساسي مشابه شاغلين.

7-اعطاي يك ماه حقوق ومزاياي مستمر پاداش بمناسبت يوم ا….22 بهمن.

8- يكسان سازي عيدي بازنشستگان ومستمري بگيران با شاغلين (بصورت نقدي وسبد كالا)

9- پرداخت مطالبات حق جذب وتفاوت ناشي از ان بصورت نقدي مربوط به سالهاي 99 و89.

10 اعطاي تفاوتحق جذب سال 87 با اختصاص سهام شركت ماي صنايع مس ايران

11- پرداخت وام 000/000/60 ريالي به بازنشستگان در جهت مساعدت به كمك هزينه هاي جانبي بازنشستگان.

 12– پرداخت وام هاي اضطراري بنا به درخواست كانون.

ديگر اقدامات يكسال گذشته:

1- قبول مسئوليت انجام امور پرسنلي بازنشستگان،مستمري بگيران كه قبلاً توسط دفاتر خدماتي با هزينه هاي گزاف متحمل شده به صندوق صورت مي گرفت از طريق شعبات كانون.

2- پيگيري وانعكاس حقانيت بازنشستگان در خصوص بيكاري فرزندان انان.

3-برنامه ريزي توسط موسسه صندوق بازنشستگي در خصوص اشتغال فرزندان بازنشستگان از طريق طرح جام.

4-برگزاري جلسات وهمايش هاي ضروري با بازنشستگان ومستمري بگيران.

5-بازديد از منازل برخي از بازنشستگان بصورت حضوري در معيت مدير عامل ومعاونين موسسه صندوق بازنشستگي.

6-كمك هاي مالي در جهت تعميرات منزل،اجاره مسكن برخي از بازنشستگان ومستمريبگيران توسط موسسه صندوق بازنشستگي.

7-اختصاص وام ميان مدت با بهره پايين در جهت تامين جهيزيه،ردديون و……از طريق موسسه صندوق بازنشستگي.

8-برقراري تورهاي ساحتي وزيارتي از طريق شركت اطلس مس وابسته به موسسه صندوق بازنشستگي.

9-انجام ديدارهاي چهره به چهره مدير عامل صندوق بازنشتگي در جهت نزديك شدن وتوجه به مشكلات خاص بازنشستگان ومستمري بگيران.

10-توسعه مراكز درماني وبهداشتي از طريق انعقاد قرارداد،بيمارستانها،ازمايشگاه ها ،داروخانه ها،مراكز mri در سطح استان كرمان وشهرهاي داراي شعب كانون

11-حضور در مراسم فوت بازنشستگان وبستگان درجه 1  انان وعيادت از بيماران  صعب العلاج بستري در بيمارستانها.

موارد حقوقي در دست اقدام:

1-با توجه به پائين بودن سطح حقوقي بازنشستگان ومستمري بگيران ودر جهت تامين وافزايش حقوق ان در نظر است كه كف جدول حقوقي ارتقاء يابد،كه با اجراي اين موضوع شاهد رشد وارتقاء سطح حقوقي مخصوصاً بازنشستگان و مستمري بگيران با حقوق پايين  جدول خواهيم بود.

2-چنانچه شركت ملي صنايع مس ايران اجراي طرح طبقه بندي مشاغل را در خصوص شاغلين اعمال نمايد همزمان اين طرح در مورد بازنشستگان ومستمري بگيران نيز اجراء خواهد شد.

3-ارتقاء سقف بيمه عمر بازنشستگان از 65 سال به 75 سا ل كه از دغدغه هاي بازنشستگان در خصوص بيمه عمر كاسته خواهد شد.

 

4- انعقاد قرار داد با وكيل حقوقي مجرب در جهت احقاق حقوق از دست رفته بازنشستگان ومستمري بگيران در خصوص سهام ترجيحي.

5-پيگيري مجدانه حقوق تضييع شده بازنشستگان ومستمري بگيران در خصوص مصوبات ساليان گذشته وعدم پرداخت حق وحقوق 5 سال سنوات ارفاقي.

6-برنامه ريزي در خصوص چگونگي جذب واشتغال فرزندان بازنشستگان از سوي  موسسه صندوق بازنشستگي با اجراي طرح جام بطور گسترده.

7- پيگيري در خصوص انعقاد قرارداد با مراكز درماني وبهداشتي  در شهرهاي  مشهد مقدس،شيراز ،اصفهان وبندرعباس.

حال كه با گواه اكثريت قريب باتفاق جامعه بازنشستگان ومستمري بگيران در سال 89 گامهاي بسيار موثري در جهت تامين رفاه واسايش وحقوق انان برداشته شده واين امر ميسر نخواهد بود مگر با اعتماد واطمينان كه به هيات مديره كانون معطوف داشته كه در حال حاضر درجهت  حفظ حقوق وتامين رفاهيات وكاهش دغدغه هاي بازنشستگان توسط هيات مديره صورت مي گيرد.

لذا هيات مديره كانون بازنشستگان با ابراز تشكر و قدرداني از مديريت عامل شركت ملي صنايع مس ايران هيات مديره ومدير عامل موسسه صندوق بازنشستگي وكادر اجرائي صندوق واز همه والاتر حمايت وپشتيباني شما بزرگواران اين نويد را مي دهد كه با تلاشهاي مضاعف تا سر حد امكان با توجه به شرح وظايف قانوني خود در چهار چوب رعايت اساسنامه وتعامل با مسئولين نسبت به رعايت حفظ شان وحقوق قانوني شما اقدام خواهد  نمود.

4/5 - (1 امتیاز)
نظرات مسدود است.