آخرین نتایج اقدامات انجام شده درخصوص مطالبات بازنشستگان صنعت مس

باسلام،عرض ادب
بازنشستگان محترم که درخصوص پاداش اعطایی به پرسنل شاغل دفترتهران،امورشدن،سهام جهان فولاد واشتغال فرزندان بازنشستگان و… سوالاتی داشته که تلفنی،پیامک ،حضوری ویاازطریق فضاهای مجازی مراتب رامنعکس نموده اند.بدینوسیله نتایج اخرین اقدامات صورت گرفته رابه اگاهی میرساند:
الف_پاداش اعطایی شاغلین دفترتهران

این پاداش ازمحل مانده پاداش راندمان تولید حوزه خدمتی دفترتهران بوده که به صلاحدید مدیران مربوطه وبه تناسب رضایتمندی عملکرد به انان اعطا گردیده است،

ب_درخواست پاداش مجمع فوق العاده وافزایش تولیدمس

درهمین ارتباط پیگیری لازم بعمل اورده تاپاداش مجمع فوق العاده باتوجه به افزایش تولید وفروش مس به جامعه بازنشستگان تخصیص یابد ،براساس موافقت مدیرعامل شرکت مس واعلام ضمنی معاون مالی واقتصادی ایشان قراراست مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال(یک میلیون وپانصدهزارتومان،)دراین ماه پرداخت نمایند.

ج_امورشدن صندوق

براساس اخرین پیگیری های بعمل امده توسط کانون، هنوزجلسه ای بامسیولین سازمان بورس درخصوص امورشدن محقق نگردیده،لیکن برحسب اظهارات اقای دکترمهرانی معاون مالی واقتصادی شرکت مس هماهنگی ودرخواست جلسه داده شده ومنتظرتعیین وقت وحضورمدیرعامل وچندنفرهمراه درجلسه بامسیولین سازمان بورس هستند؟!!

د_اقدامات تخصیص سهام جهان فولاد

درخصوص سهام جهان فولاد دیروزدرجلسه مجمع سالیانه موسسه صندوق بازنشستگی توسط نماینده بازنشستگان درترکیب هیات مدیره صندوق مطرح شد، و اظهارنمودندکه اقدامات اداری ان درشرف انجام میباشد،ضمن اینکه بعدازجلسه مجمع باحضوراقایان دکترشیخ،احمدیان،سعدعبدی وحسنی موضوع مجددا پیگیری شد وجملگی برتخصیص سهام متعلقه شرکت مس به شاغلین وبازنشستگان موافقت داشتند ونتیجتاً قرارشدبراساس موافقت ضمنی وقول مساعد مدیرعامل شرکت مس، پس ازانجام تشریفات اداری وکسردرصد سهام قابل واگذاری به بازنشستگان وشاغلین باقیمانده ان ازسهام شرکت مس همزمان دربورس عرضه گردد .

ه_اشتغال فرزندان بازنشستگان

دررابطه بااشتغال فرزندان بازنشستگان اخیراً باتشکیل جلسات ومذاکرات صورت گرفته بامدیران پشتیبانی مجتمع های مس سرچشمه وشهربابک وهمچنین بامدیرعامل شرکت سرمایه گذاری وانتقال خواسته بحق ومعضل کنونی پیشکسوتان مطرح وقرارشد منبعد درجذب نیرو مخصوصا شرکتهای اقماری بااولویت ویژه ازفرزندان بازنشستگان مراعات گردد،
همچنین تقاضا گردیددرازمون های استخدامی اتی خاص شرکت مس نیز درصد سهمیه بازنشستگان افزایش یابد تا باجذب تعدادی درحدامکان از دغدغه خاطر بازنشستگان کاسته شود.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

 

امتیاز شما

یک نظر “آخرین نتایج اقدامات انجام شده درخصوص مطالبات بازنشستگان صنعت مس

  1. سلام وقتتان بخیر مطالبات بازنشستگان از کانون راچه شخصی باید پیگیری نماید؟بیش ازدوسال است که انتخابات هیئت مدیره برگزار نگردیده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *