آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم )کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

 

بدینوسیله باطلاع کلیه اعضاء پیوسته کانون بازنشستگان شعبه سیرجان می رساند:جلسه مجمع عمومی وانتخاب نمایندگان ان شعبه در روز سه شنبه مورخه ۰۱/۱۰/۸۸ به حد نصاب لازم نرسید ورسمیت نیافت.بنابراین باستناد مفاد ماده ۸ اساسنامه از اعضاء محترم ساکن آن شعبه دعوت بعمل می اید تا در مجمع عمومی وانتخابات (نوبت دوم) که در روز دوشنبه مورخه ۲۸/۱۰/۸۸ راس ساعت ۱۴:۳۰ در محل مسجد قدس واقع در سیرجان-بلوار سید جمال الدین اسد آبادی -خ هجرت-تقاطع شیخ مفید تشکیل می گردد حضور بهمرسانند.

                                

 کانون بازنشستگان صنایــــــــــع مس ایران  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *