آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

 

بدینوسیله باطلاع کلیه اعضاء پیوسته کانون بازنشستگان شعبه رفسنجان می رساند : جلسه مجمع عمومی وانتخاب نمایندگان آن شعبه در روز یکشنبه مورخه ۱۳ /۱۰/۸۸ به حد نصاب لازم نرسید ورسمیت نیافت.

بنابراین باستناد مفاد ماده ۸ اساسنامه از اعضاء محترم ساکن آن شعبه دعوت بعمل می آید تا در مجمع عمومی وانتخابات (نوبت دوم) که در روز یکشنبه مورخه ۱۱/۱۱/۸۸ راس ساعت ۱۴ در محل مسجد سقاخانه حضرت ابوالفضل(ع) واقع دردوراهی سرچشمه- رفسنجان تشکیل می گردد حضور بهمرسانند.

کانون بازنشستگان صنایــــــــع مس ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *