اخرین مهلت ارسال هزینه های درمانی سال ۹۵

به گزارش روابط عمومی موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران اخرین مهلت ارسال هزینه های درمانی مربوط به سال۱۳۹۴ حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۵ می باشد.لذا از جامعه بازنشستگان ووظیفه بگیران تقاضا دارد که در موعد مقرر نسبت به ارسال هزینه های درمانی خود اقدام نمایند.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.