ادامه پیگیری مطالبات حقوقی بازنشستگان

ضمن تقدیر وتشکر از حسن اعتماد وحمایت های بیدریغ کلیه بازنشستگان معزز صنعت مس ،باستحضار می رساند با همفکری وهمدلی ،درایت ،کاردانی وجدیت نمایندگان لایق شما در مجمع عمومی نمایندگان واجرای مصوبات مجمع عمومی توسط نمایندگان منتخب وقانونی( اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران) به لطف پروردگارامروزه برخلاف گذشته به ارامش نسبی دست یافته ومسائل ومشکلات را باتلاش مضاعف وتعامل با مسئولین به حداقل ممکن رسانده وامید است که با تداوم این همکاری ها وحمایت ها بتوانیم هر انچه را که بیش ازاین در خور شان ومنزلت شما بزرگواران می باشد محقق گردد.به اگاهی ومحضر مبارک شما عزیزان می رساند متاسفانه اخیراً تعدادمحدودی (کمتر از از انگشتان یک دست) بعلت عدم اگاهی ودانش وبعضاً مغرضانه در برخی از فضاهای مجازی ویا جلسات خصوصی …سعی بر فرافکنی وکم رنگ نمودن زحمات وتلاشهای اعضای محترم مجمع نمایندگان منتخب شما در شعبات کانون وهمچنین تلاشهای شبانه روزی اعضای هیات مدیره کانون را می نمایند که از انان تقاضا داریم خدای ناکرده بازیچه دست افراد جاه طلب ،فرصت طلب ومنفعت طلب قرار نگرفته وخود را رودر روی دریای علم ودانش وتجربیات ذیقیمت پیشکسوتان محترم صنعت مس قرار ندهند که دون شان ومنزلت هر بازنشسته پر افتخار صنعت مس می باشد.لذا عنداللزوم ودر صورت تکرار لاجرم انان را علیرغم میل باطنی به جامعه پیشکسوتان معرفی ویا به طریق قانونی در جهت حفظ ومصونیت نمایندگان محترم اقدام خواهد شد . امید واریم که با نگرش اصلاحی در رفتار وعملکرد خود با توده عظیم خانواده پیشکسوتان صنعت مس همراه وهمگام شده ودر جهت تامین منافع عمومی تلاش واز ریا وتظاهر وحالت قهرمانانه ظاهری درجهت نیل به مقاصد خود جداً خودداری نمایند.که به خیروصلاح انان نمی باشد وپیشکسوتان صنعت مس بخوبی تفاوت بین خدمت صادقانه ونیات خیرخواهانه با اعمال ریاکارانه را تشخیص می دهند.علی ایحال باطلاع کلیه پیشکسوتان معزز می رساند مطالبات قانونی شما که اصل ان در حال حاضر اعطای اقساط باقیمانده از پاداش وتشویقی شرکت مس می باشد را بلا انقطاع ومکرراً پیگیری نموده ولی بقول معروف حفظ حرمت امام زاده به متولیست و وضعیت مالی شرکت مس را بدلائل گوناگون جملگی کم وبیش در جریان هستید لذا درک واقعیات می تواند در روحیه وتلاش مدیریت وکادر اجرائی شرکت انگیزه بوجود اورد تا به طرق مختلف نسبت به رفع مشکل چاره اندیشی نمایند ولی متاسفانه همین تعداد انگشت شمار این درک متقابل وکمک ویاری نمودن به مسئولین ارشد شرکت ملی صنایع مس ایران را به (تبانی ویا حمایت) ویا با الفاظی که در حال حاضر جایز به ذکر ان نیست نمایندگان محترم را متهم می نمایند؟! انشا ا… با پی گیری های مستمر پرداخت اقساط پاداش وتشویقی پایان خدمت ان مطابق مفاد صورتجلسه تنظیمی در کوتاهترین زمان ممکن عملی واجرائی گردد.ضمناً در خصوص خواسته بازنشستگان محترم سنوات ۸۳ و۷۵ که بنا به مصوبات خاص بازنشسته گردیده اند کمترین تعلل وکم کاری صورت نگرفته بلکه با تهیه طومار،مکاتبات مختلف ،جلسات حضوری مرتباً پیگیری ومراتب به اطلاع انان رسانده شده است.امیدواریم مسئولین محترم شرکت هرچه سریعتر پاسخگوی خواسته انان شوند. با توجه به جلسات منظم ماهیانه اعضای محترم مجمع نمایندگان شعبات کانون (چهارشنبه پایان هرماه) خواسته های شما را مکتوب وپیشنهادات را به هیات مدیره ارسال می نمایند وهیات مدیره نیز با جلساتی کارشناسی شده واستفاده از تجارب برخی از بازنشستگان صاحب نظر درموارد مختلف انان را انالیز وپیگیری می نماید که البته بعضاً در کوتاه مدت ،میان مدت یا درازمدت قابلیت اجرائی خواهند داشت.درخصوص تشکیل مجمع عمومی سالیانه کانون باطلاع می رساند کلیه مجامع قانونی کانون تا پایان سال ۱۳۹۲ برگزار ومراتب به تصویب مجامع عمومی رسیده وبیلان عملکرد منتهی به سال ۹۳ نیز در اینده ای نزدیک برگزار خواهد شد. یکی دیگر از اقدامات اساسی هیات مدیره کانون در جهت حفظ وصیانت از صندوق، ورود به شرکت های تحت پوشش ورصد نمودن وضعیت شرکتها با بازدید حضوری،تشکیل جلسات وتحقیقات لازم از اخرین عملکرد انها از بدو شرع بکار در دستور کار هیات مدیره قرارداشته وتداوم خواهد داشت.مطمئناً برخی از بازنشستگان معزز در ارتباط با شرکت های تحت پوشش صندوق اطلاعات وراهکارهایی در جهت بهبود وتقویت روند کاری ان شرکت ها دارند لذا تقاضا دارد که با کانون همکاری وهمفکری لازم را بنمایند تا انشاا… با فعال شدن شرکت ها بخش اعظمی از دغدغه خاطر بازنشستگان وخانواده های محترم انان کاسته شود ، لازم به ذکر است که بزودی عمکرد دوساله کانون بازنشستگان در زمینه های مختلف در یک بولتن خبری تهیه وبه اگاهی عموم خواهد رسید وقضاوت در اینخصوص را به بازنشستگان فهیم وبزرگوار واگذار مینمائیم.
درپایان ضمن ارزوی سلامتی وسرافرازی وتشکر مجدد از الطاف وحمایت های بی دریغ جامعه پیشکسوتان که عامل اصلی دلگرمی نمایندگان درهیات مدیره کانون می باشد خود را موظف میدانیم که به با مساعدت از پروردگاردر جهت تحقق خواسته های شما بزرگواران لحظه ای از تلاشهای خود در جهت حفظ منافع ومصالح عموم پیشکسوتان در زمینه مسائل ومشکلات حقوقی ،رفاهی،درمانی و…دریغ نورزیده تا هرانچه را که موجب رضایت خداوند تبارک وتعالی وشما بزرگوران باشد در قالب حق وحقوق قانونی به مرحله اجرائی در اید.
محمد حسین پور محمدی -رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان

2 نظر برای “ادامه پیگیری مطالبات حقوقی بازنشستگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *