اطلاعیــه

اطلاعیـــه
با سلام و احترام
به آگاهی بازنشستگان محترم عضو کانون می‌رساند در آستانه برگزاری انتخابات مجامع نمایندگی کانون متاسفانه برخی از افراد به جای تشویق و ترغیب نمودن اعضای کانون در پای صندوق های راًی و انتخاب شایسته آنان سعی در تفرقه و دودستگی ما بین بازنشستگان محترم را دارند و به خیال خودبا تضعیف نمودن جایگاه کانون و اقدامات بسیار موثری که در چند سال گذشته به همت نمایندگان شایسته شما و اعضای هیئت مدیره برای خود خوراک انتخاباتی تهیه می نمایند، غافل از آنکه جامعه معزز پیشکسوتان صنعت مس آنقدر فهیم و باشعور هستند که سره را از ناسره بخوبی تشخیص داده و به شایستگان رای خواهند داد تا بتوانند در جهت استیفای حقوق حقه بازنشستگان همچون گذشته اقداماتی در خور شان و منزلت آنان بردارند، متاسفانه افرادی نیز اظهار نظرات مغرضانه در جهت تخریب و تشویش اذهان عمومی دارند که هیچ اطلاعاتی از مطالبات حاصل شده در چند سال اخیر نداشته و فقط قصد مغشوش نمودن افکار عمومی و ایرادات بی‌ نتیجه ازارکان کانون ،اساسنامه ودستورالعمل اجرایی تصویب شده برگزاری انتخابات را دارند، لذا از شما بزرگواران که همیشه و در همه حال حامی و پشتیبان نمایندگان خود در مجمع نمایندگان و هیئت مدیره بوده اید تقاضا دارد از این معدود افراد مغرض که فقط با کلمات در فضای مجازی بازی می‌کنند و حاضر نیستند که یک مرتبه در معیت جامعه بازنشستگان و یا نمایندگان همراه و همگام شوند تبری جسته و با توجه به شرایط حاد بیماری کرونا ، مطابق مفادپچ اساسنامه ،صورتجلسه مشترک مقامات استانی و هیئت مدیره و دستورالعمل خاص برگزاری انتخابات مصوب ۵دی ماه ۱۴۰۰ هیئت مدیره کانون بازنشستگان، در جلسات مجامع پیش رو شرکت نموده و به افراد شایسته رای دهید انشاا.. با انتخاب اصلح شما دراینده نیز شاهد مجمعی کارآمد ،کاربلد، با تجربه ومتخصص وپیگیر باشیم،

ضمناً اخیراً فردی بامطرح نمودن ماده ۱۷ وزارت تعاون کارواموراجتماعی سعی برتضعیف نمودن تصمیم سازان اصلی شرکت مس وکانون داشته ومرتباً باعث استرس واضطراب بازنشستگان میگردد.درصورتیکه درجلسه وزارت کارکه معاونت مالی واقتصادی شرکت و…. نیزحضورداشتند صورتجلسه ای تنظیم شده ودرآن نمایندگان حاضر فقط اصراربر امورشدن صندوق بازنشستگی داشته اند وتعیین تکلیف اموال ودارایی ها راازاختیارات هیات امنای محترم صندوق دانسته اند وهنوزهم براین پیشنهاد اعتقاد راسخ دارند،
ضمن اینکه باپیگیری هیات مدیره کانون وبادرایت مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران رسماً باوزارت کارمکاتبه وموضوع غیردولتی بودن موسسه صندوق بازنشستگی راعنوان داشتندکه این صندوق باتوجه به خصوصی بودن مشمول صندوقهای کشوری نمیشود وکلاً کان لم یکن گردید وجای نگرانی نیست مگراینکه قوانین ومقررات جدیدی تصویب وابلاغ گرددکه بایست بسیار هوشیارانه عمل نماییم.

بازنشستگان محترم مستحضر هستندکه قریب ۲۰سال است که بنابه تصمیمی اموربازنشستگی به موسسه صندوق تبدیل گردیده ودرعرض اینمدت فقط سکوت حکمفرمابوده تااینکه ازقریب ۶سال قبل بنا به درایت واحساس امنیت معیشتی ،رفاهی ،درمانی بازنشستگان دراتیه به همت والای اعضای مجمع نمایندگان وهیات مدیره کانون باتشکیل جلسات متعددوتشریک مساعی ازکلیه صاحب نظران استارت امورشدن زده شد وباتلاشهای زیاد تاانتهای راه نیز پس ازگذران کانالهای مختلف هیات مدیره مس وهیات امنای صندوق،مجمع شرکت مس و….ادامه داده ومنتظر نتیجه نهایی ان هستیم وامیدواریم بادرایت وحسن نیت مدیرعامل واعضای هیات مدیره شرکت مس محقق گرددوازطرفی هیات امنای صندوق بعنوان امانتداران بازنشستگان تصمیم مناسب وشایسته ای درخصوص اموال ودارایی های صندوق درجهت پشتوانه سازی مستمری وغیرمستمری بازنشستگان اتخاذ نمایند.*
بدیهی است که پیگیری ورصدنمودن سیر قانونی امورشدن مرتبا توسط نمایندگان شما ادامه داردوبه محض اخبارواطلاعات جدید مراتب به آگاهی خواهدرسید.
دراینجا جای دارد که اززحمات وتلاشهای اعضای مجمع نمایندگان تهران وهمچنین شعبات رفسنجان،،شهربابک،سیرجان،پاریز،کرمان و… که بانظرات کارشناسی واستفاده ازتجارب وتخصص خود همیشه درجلسات مهم تصمیم گیری مطالبات بازنشستگان همراه وهمگام هیات مدیره درپیگیری واخذ مطالبات بازنشستگان بوده صمیمانه تشکر وقدردانی نماییم.
سلامتی و موفقیت جامعه بازنشستگان رادر کمال آرامش از خداوند متعال خواستاریم

هیئت ‌مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *