اطلاعیه شماره (۵) برگزاری انتخابات مجامع نمایندگی کانون

                                  

در چند روز اخیر در برخی از فضاهای مجازی، تلفنی ،حضوری و یا مکاتبه از شهرهای فاقد دفتر و یا دفاتر نمایندگی که تاکنون مورد موافقت وزارت کشور قرارنگرفته اند سوالاتی مطرح و بعضاً معترض به عدم برگزاری در این مراکز هستند ،بازنشستگان محترم ساکن استانهای فارس، کرج و آذربایجان شاهد بوده که ضرورت ایجاد دفاتر نمایندگی در این شهرها ملموس بوده و مراتب به پیشنهاد دبیر کانون و اخذ موافقت هیئت مدیره و بنا به انتخاب اعضای محترم این شهرها فردی را فی المجلس معرفی و پس از تائید کانون مرکزی حکم انتصاب صادر و با در اختیار گذاشتن مکان، تجهیزات و امکانات اولیه مسئولیت خدمات دهی اعضای کانون به آنان محول گردیده و انصافاً در شیراز آقای اکبر درویشی، در تبریز آقای محمد عطاری و سپس آقای علی احمدی و در کرج شادروان طبیب‌زاده خدمات شایسته ای را با کمترین نارضایتی ارائه نموده که جای دارد از آنان تقدیر و تشکر بعمل آید، در خصوص برگزاری انتخابات ،قبل از شروع درصورتجلسه مشترک مقامات استانی از جمله نماینده محترم دادستان، مدیرکل محترم سیاسی و انتخابات استانداری و کارشناسان محترم گروه سیاسی ،نماینده محترم بازرسی استانداری ،نماینده محترم دانشگاه‌علوم‌پزشکی و هیئت مدیره محترم کانون به تصویب رسیده که انتخابات عیناً مطابق مفاد اساسنامه مورد تایید و موافقت وزارت کشور برگزار گردد و کلیه مصوبات و پیشنهاداتی که در چند سال اخیر به تصویب مجمع عمومی و یا هیئت مدیره رسیده، لیکن تا قبل از انتخابات مورد تصویب و یا به موافقت وزارت کشور نرسیده در امر برگزاری انتخابات قرار نگیرد، به اگاهی مجدد اعضای محترم کانون می‌رساند باستناد ماده ۲ اساسنامه که صراحتاً اشعار می دارد هیات مدیره می تواند در شهرهایی که بیش از ۵۰ نفر عضو دارد مبادرت به ایجاد دفتر، نمایندگی و یا شعبه در صورت موافقت وزارت کشور نماید. لذا در خصوص ایجاد دفاتر نمایندگی سه شهربنا به ضرورت تلاش گردیده و هم اکنون نز فعالیت  خود را زیر نظر کانون‌مرکزی تداوم بخشیده، لیکن چون به مانند سایر مصوبات و پیشنهادات سنوات اخیر فاقد  مجوز تصویب ویا موافقت نامه وزارت کشور هستند در جلسات ،مکاتبات و مذاکرات برنامه‌ریزی انتخابات مقرر گردید چون به تایید وزارت کشور نرسیده نمی‌توانند دارای نماینده و یا نمایندگان مستقل باشند.

لیکن این حق برای اعضا محفوظ است تا در صورت تمایل به کاندیدا شدن یا حق رای به نزدیکترین شعبه محل اخذ رای نسبت به محل سکونت آنان لحاظ گردند که این تصمیم جاری و ساری گردیده است لذا ملاحظه فرمائید این تصمیمات و یا تفاسیر از قانون شخصی و سلیقه ای نمی باشد که بلافاصله قابل تغییر باشد، لیکن به پاس احترام و حرمت کسوت بزرگواران و علاقه مندی اعضا در صحنه انتخابات مجامع مجدداً از استانداری به عنوان نماینده وزارت کشور کتباً استعلام نظر می گردد در صورت امکان مجوز برگزاری انتخابات را در این شهرها صادر و نتیجه بلافاصله به  اعضای محترم ابلاغ خواهد شد. مضافاً باینکه برگزاری انتخابات در این شهرها با توجه به محدودیت جمعیت آماری به طور متوسط حداکثر با ۴۰ نفر جلسات رسمیت می‌یابد و مشکلی برای برگزارکنندگان وجود ندارد گرچه طی تشریفات اداری و قانونی برای کلیه شعبات کم‌جمعیت و پرجمعیت یکسان می باشد

– امید است که مجوز لازم از طریق استانداری بعنوان نماینده محترم وزارت کشور در این رابطه صادر و اعضای محترم کانون بتوانند در شهر محل سکونت خود در انتخابات مجامع وفق مقررات شرکت نمایند.ضمناً به منظور آگاهی شما بزرگواران پس از مکاتبه با مقامات محترم استانداری در این زمینه تصویر آن از طریق سایت کانون به اطلاع خواهد رسید.

                                     مسئول اجرایی انتخابات کانون بازنشستگان صنایع مس

امتیاز شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *