اطلاعیه پیگیری مطالبات

                                              «اطلاعــــیه»

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه پرفیض وبرکت رمضان،

 جامعه معزز و محترم بازنشستگان صنعت مس ایران بخوبی واقفند که مطالبات حقوقی آنان بعضاً بیش از دو دهه گذشته محقق نشده بود با تلاشهای شبانه‌روزی اعضای هیئت مدیره ، مجمع نمایندگان و عوامل اجرائی کانون بازنشستگان صنایع مس ایران با تشکیل جلسات متعدد ،مذاکرات ، مکاتبات و اهم آن حضور مدیران محترم عامل ، اعضای محترم هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران، معاونین محترم در جمع نمایندگان کانون با تشریح حقانیت جامعه بازنشستگان آنان را متقاعد نموده و بخش اعظمی از مطالبات دیرینه که بعضاً تقریباً به فراموشی سپرده شده بود احیاء گردید و در تلاش هستیم به لطف پروردگار چند مورد در دست اقدام نیز به همت مسئولین محترم بزودی اجرائی  و عملیاتی گردد از جمله:

۱-امور شدن:این موضوع مهم و خواسته جامعه موظف پیشکسوتان است که در ادامه مشروحاً توضیحات لازم داده خواهد شد .

۲- همسان‌سازی مستمری‌ها مشارکین صندوق با تامین اجتماعی: اطلاع دارید با توجه به مستمربودن ایتم ابتدا بایست در احکام شاغلین مشارک صندوق تغییرات مستمری بوجود آید واز چندی قبل نمایندگان شاغلین هم بمانند کانون بازنشستگان خواستار رفع این تفاوت فاحش شده اند و در مقطعی نیز در این رابطه جلسه مشترکی با حضور  قائم مقام وزارت صمت (وزیر اسبق) تعدادی از نمایندگان شاغلین  وکانون بازنشستگان در این زمینه  برگزار شد ، تفاوت فاحش ان مستمری ها را با ارائه مدرک ودلیل بعرض ایشان رسانده ایم که دستور بررسی و رسیدگی به شرکت مس صادر نمودند.

۳-اعطای پاداش سنوات ارفاقی :همانطوریکه اگاهی دارید مورد تصویب هیئت مدیره شرکت مس قرار گرفته و بنا به توصیه مدیرعامل محترم نیاز به اخذ مجوز مجمع عمومی دارد تا به ذینفعان پرداخت گردد .

۴- اجرای دقیق قانون جانبازان: از آنجائیکه جانبازان محترم بر حسب قوانین و مقررات وضع شده مدعی عدم اجرای برخی از مواد یا تبصره‌های قانونی جانبازان هستند. در نظراست در اولین فرصت از نمایندگان محترم آنان دعوت تا با تشریک مساعی و عنداللزوم در جلسه مشترک با مدیریت ارشد مس مورد رسیدگی و عملیاتی شدن قرار میگیرد.

۵- سهام ترجیحی: حتما اطلاع دارید که پس از تخصیص سهام ترجیحی  ومحروم  نمودن جامعه بازنشستگان نمایندگان کانون در ادوارگذشته و اکنون تلاش‌های زیادی در جهت این تضییع حق نمودند ولی نتیجه‌ای در بر نداشته و اخیراً با توجه به واگذاری سهام مس متعلق به دولت و پیگیری‌های بعمل آمده مدیرعامل محترم شرکت مس اعلام آمادگی نموده که در صورت تمایل بازنشستگان و تخصیص سهام به نرخ تابلو بورس و اوراق بهادار حاضر به خرید سهام مس متعلق به دولت و فروش اقساطی ان به  بازنشستگان محروم ازسهام ترجیحی میباشند.

– در راستای خواسته بحق و مطالعه شده جامعه پیشکسوتان از دوسال قبل با ارائه نقطه نظرات اعضای محترم کارگروه‌ تخصصی متشکل از صاحب نظران اداری، حقوقی به دستور مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران و مکمل آن کارگروه تخصصی کانون بازنشستگان با حضور جمعی از صاحب نظران و مدیران سابق موسسه صندوق بازنشستگی از و در نهایت با تشریک مساعی بهترین راهکار جهت اتیه بازنشستگان وافراد تحت تکفل آنان را  در وابستگی مطلق به ساختار سازمانی شرکت ملی صنایع مس ایران( امور شدن) دانسته اند . لذا با ارائه گزارشی مبسوط و جامع از تصمیمات و نقطه نظرات کارگروه‌های تخصصی و استفاده از خرد جمعی جامعه بازنشستگان به مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع مس ایران و تشکیل جلسه ای پیرامون تصمیمات متخذه و ارائه شده کارگروه‌های تخصصی  در دستور کار هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران قرار گرفت .خوشبختانه در جلسه هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران ( هیات امنای صندوق بازنشستگی) موضوع امور شدن مورد موافقت وبه تصویب هیات مدیره رسید ، فلذا بعد از تصویب امور شدن توسط هیئت مدیره محترم شرکت مس (هیئت امنای صندوق بازنشستگی ) و طرح موضوع در جلسه مجمع فوق‌العاده شرکت ملی صنایع مس ایران با ارائه توضیحات و توجیهات مستدل ، معتبرو مدبرانه از سوی مدیرعامل محترم شرکت ملی صنایع مس ایران سهامداران مجمع اعم از حقیقی و حقوقی متقاعد شده و قرار شد که پس از طی تشریفات قانونی واخذ مجوزات لازم  از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مراکز ذیربط نهایتاً در دستور کار جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مس قرار گرفته تا اصلاحات اساسنامه به تصویب مجمع رسیده و عملاً امور بازنشستگان به پیکره سازمانی شرکت‌مس الصاق گردد . لذا بنا به دستور مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع مس ایران بلافاصله کارگروهی به انتخاب هیات امنای محترم صندوق بازنشستگی مرکب از (نماینده هیئت امنا ، نماینده مدیرعامل و مشاور حقوقی شرکت مس و چهار نفر از بازنشستگان) تشکیل گردید تا مراحل اداری و قانونی امور شدن را از مجاری ذیربط که قانون معین  نموده طی نمایند.

لذا همانطوریکه اطلاع دارید اقدامات لازم ومراحل اداری ان صورت گرفته و در حال حاضر  باتوجه به مفاد صورتجلسه مورخه ۹۹/۲/۱۷ وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و از طرفی استناد وزارت مذکور به اصلاح ماده ۱۷ اساسنامه کاملاً از طریق هیئت امنای صندوق بازنشستگی رصد و پیگیری می گردد تا آنچه را که به خیر و صلاح جامعه بازنشستگان در امور شدن و نحوه مدیریت راهبردی پوسته صندوق‌بازنشستگی به شکلی که بالاترین بهره‌وری و مالکیت خاص را در بر داشته باشد اتفاق بیفتد .

هیات امنای محترم صندوق بازنشستگی بایست بعنوان امین و امانتدار صندوق بازنشستگی صنایع مس ومدافع حقوق جامعه بازنشستگان مشارک صندوق در جهت صیانت و حراست از اموال و دارایی‌های بالفعل وبالقوه صندوق بازنشستگی در راستای تعهدات شرکت ملی صنایع مس ایران و دولت محترم مندرج در اساسنامه و آئین‌نامه‌های مصوب ذیربط و بر اساس ضوابط و مقررات اقدامات قانونی بعمل آورده بدون اینکه کوچکترین خدشه ، خلل و یا خسارتی به اموال و حقوق مکتسبه بازنشستگان بوجود اید.

 جامعه بازنشستگان انتقال اختیارات اعم از دارایی ها ویا تعهدات حقوقی حال و آینده صندوق بازنشستگی را به هر وزارتخانه و سازمان دیگری پذیرا نمی باشد،به نمایندگی از جامعه بازنشستگان اعتقاد راسخ داریم که هرگونه  خدشه بر تعهدات شرکت مس و صندوق بازنشستگی با انتقال اختیارات به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا هر سازمان دیگری قابل قبول جامعه مشارکین صندوق نخواهد بود ، لذا از مدیرعامل محترم شرکت ملی صنایع مس ایران درخواست دارد دستور فرمایند تا کارشناسان و مشاوران متخصص کلیه مفاد صورتجلسه مورخه ۹۹/۲/۱۷را مورد بررسی و رسیدگی قرار داده و نهایتاً چنانچه از جمیع جهات به خیر و صلاح جامعه بازنشستگان و صندوق بازنشستگی می باشد نسبت به تهیه نامه در پاسخ به خواسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام گردد .

ضمناً استدعا دارد دستور فرمایند قبل از ارسال نامه مراتب با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیأت امنا ،مشاورین مربوطه و نمایندگانی از جامعه بازنشستگان  درجلسه ای مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد .

-جای دارد از اعضای محترم هیأت امنا، مدیرعامل و کلیه عوامل دخیل در امر تحقق موضوع تقدیر و تشکر نمائیم .

– علیرغم متقاعد شدن کلیه دست اندرکاران شرکت ملی صنایع مس و صندوق بازنشستگی و توجه خاص به پیگیری و تحقق موضوع، مشاهده می گردد که عوامل ذینفع پشت پرده و تعداد انگشت شماری از بازنشستگان از طریق فضای مجازی و یا طرق دیگر مرتباً و مکرراً با اظهارنظرهای عامیانه و غیرکارشناسی قصد دارند تشویش اذهان و یأس و نومیدی در جامعه بازنشستگان را بوجود آورند و هر روز شاهدیم این چند نفر انگشت شمار به طرق مختلف بر اساس توهمات وایجاد نمودن حساسیت های بی مورد باعث بی‌انگیزگی هیئت امنای محترم صندوق بازنشستگی شوند.لذا مجدداً از کلیه بازنشستگان محترم استدعا دارد هیئت مدیره کانون بازنشستگان بنا به خواسته شما بزرگواران و بررسی جوانب امر با استفاده از نقطه نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی شده صاحب نظران موسسه صندوق بازنشستگی در جهت رفع دغدغه های موجود و نحوه مدیریت موسسه صندوق بازنشستگی از بدو تاسیس کارنامه ناموفقی در بر داشته و با ایجاد شرکتهای بی‌حاصل و فاقد درآمدزائی نه اینکه کمک و مساعدت به جامعه بازنشستگان نشده ،بلکه عملاً جولانگاه افراد ذینفوذ در جهت استفاده های گروهی و جناحی گردیده است وچنانچه  سهام شرکت مس ویا فعالیت های بورسی شرکت اتیه اندیشان ویکی دوشرکت دیگر نبود چه بسا امروزه جهت تامین هزینه های پرسنلی وجاری شرکتها مجبور به فروش املاک واموال صندوق می نمود ولی بلطف  پروردگار ودر سایه  بازار پر تلاطم  بورس فعلاً اعلام موجودیت می نماید وصندوق  بازنشستگی در امد زا معرفی می گردد.

لذا از جامعه محترم بازنشستگان که همواره هیئت مدیره کانون بازنشستگان را مورد تفقد و حمایت خود قرار داده و انتظار بیشتری در تداوم این حمایت‌ها ورهنمود های سازنده داریم و همچنین از چند تن از عزیزان بازنشسته  که ندانسته و غیر تعمدی با ارائه  نقطه نظرات عامیانه وغیر کارشناسی  وصرفاً بمنظور خودنمائی سبب بی انگیزگی مسئولین محترم شرکت ملی صنایع مس ایران چه در گذشته و چه حال گردیده اند  وباعث کلاف سردرگم  و دغدغه خاطر بازنشستگان می گردند تقاضا دارد که با تحقیقات بیشتر و جامع تر در راه اهداف کانون و خدمت رسانی به همکاران محترم تلاش وتشریک مساعی نمایند.

 ضمناً توجه بازنشستگان عزیز را به این نکته جلب می نماید هر انچه را که منبع وماٌخذ قانونی داشته باشد شرکت مس یا صندوق بازنشستگی به تعهدات خود عمل   نکرده باشند بعنوان مطالبات منظور می گردد. افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان تابع افزایشات قانون کار می باشد که شرکت ملی صنایع مس ایران در سالیان گذشته به تعهدات خود در این زمینه عمل نموده ولی چنانچه افزایشی غیر متعارف وخارج از ضوابط ومقررات درخواست گردد طبعاً نیاز به مجوز ومصوبات خاص دارد کما  اینکه درخصوص افزایش حقوق بالاتر ازمیزان افزایش قانون کار در سال جدید شاهد هستید که کانون  از حدود دو ماه قبل از سال جدید با ارسال مکاتبات  ومذاکرات متعدد به وزیر محترم سابق صمت،مدیر عامل وهیات امنای محترم صندوق و تشریح مستمری ها که تکاپوی مخارج زندگی بازنشستگان را نمی نماید واز سوی دیگر شاغلین محترم نیز چنین درخواستی مشابه را ارائه نموده ،لیکن مورد موافقت مسئولین محترم قرار  نگرفت .

امید است با مساعدت،هم اندیشی وتشریک مساعی واستفاده از خرد جمعی مخصوصاً افراد ذیصلاح وکارشناسان مجرب ذیربط بازنشسته  در راه خواسته های بحق وقانونی خود تلاش مضاعف نموده وبا درایت و بینش اینده نگری  علاوه بر تحقق امور شدن صندوق بازنشستگی،سایر مطالبات جامعه بازنشستگان نیز محقق شده  و با ارائه راهکارهای لازم در جهت تامین بهبود معیشت  انان گامهای اساسی برداشته شود.

بدیهی است هیات مدیره کانون بازنشستگان بعنوان منتخبین شما تا انجائیکه به خیر وصلاح باشد اخرین اطلاعات و اخبار را کما فی السابق باطلاع خواهد رساند،لیکن در بعضی  از مواقع که هنوز نتیجه ای دریافت نگردیده یقین بدانید مصالح ومنافع شما بزرگواران در نظر گرفته می شود ولی بعضی از دلواپسان  توقع دارند که هر قدمی برداشته شود بدون استثناء مراتب به سمع  ونظر انان رسانده شود که این امر میسر نخواهد بود.

در پایان مجدداً از حمایت های بی دریغ جامعه بازنشستگان و رهنمود های انان وتعامل مثبت با نمایندگان خود در  چند سال  گذشته که باعث کسب موفقیت هایی شده بی نهایت سپاسگزاریم.

        باتشکر:هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

امتیاز شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *