اطلاعیه

باطلاع بازنشستگان محترم می‌رساند پیرو تشکیل کمیته بررسی موارد خاص در خصوص ارائه راهکار برای حل مشکلات تعدادی از بازنشستگان که دارای شرایط خاص هستند ضمن تفکیک این موارد در خصوص هر مورد جداگانه تصمیم‌گیری و راهکار حل موضوع مشخص گردید و مصوباتی به شرح ذیل به تصویب رسید که به اطلاع می‌رسد:

ردیفشرایط خاصراه‌کار
۱افراد بیمار که توان افتتاح حساب ندارندپرداخت وام این افراد پس از ثبت تقاضای خود در سامانه مس من و ارائه تضامین موردنیاز که از طریق سیستم بانکی صورت می‌پذیرد انجام خواهد شد.
۲افراد فوتی دارای فرزند بالای ۱۸ سال که فرزندان آنها تقاضای انتقال سهم وام خود را به مادرشان دارندلازم است به دفاتر صندوق یا دفاتر کانون بازنشستگان مراجعه و نسبت به تکمیل فرم تقاضای انتقال وام اقدام نمایند.
۳افراد فوتی دارای فرزند بالای ۱۸ سال که فرزندان آنها متقاضی دریافت وام هستندپرداخت وام این افراد پس از ثبت تقاضای خود در سامانه مس من و ارائه تضامین موردنیاز که از طریق سیستم بانکی صورت می‌پذیرد انجام خواهد شد.
۴افراد فوتی دارای فرزند که قیم آنها مادرشان استحسب درخواست کتبی مادر، وام مزبور به‌حساب مادر واریز خواهد شد.
۵افراد فوتی دارای فرزند که قیم آنها شخص دیگری به‌غیراز مادرشان استپرداخت وام این افراد پس از ثبت تقاضای خود در سامانه مس من و ارائه تضامین موردنیاز که از طریق سیستم بانکی صورت می‌پذیرد انجام خواهد شد.
۶افراد دارای چک برگشتی و بدهی بانکیمعرفی یک نفر از بستگان درجه اول که شرایط دریافت وام را طبق مقررات بانک مرکزی را داشته باشد، در غیر این صورت با ارائه درخواست کتبی، صرفاً پرداخت مبلغ یک‌صد میلیون تومان (سهم موسسه) به‌حساب حقوقی آنها میسر است.
۷افراد دارای حساب مسدودمعرفی یک نفر از بستگان درجه اول که شرایط دریافت وام را طبق مقررات بانک مرکزی را داشته باشد، در غیر این صورت با ارائه درخواست کتبی، صرفاً پرداخت مبلغ یک‌صد میلیون تومان (سهم موسسه) به‌حساب حقوقی آنها میسر است.
۸افراد ساکن خارج از کشوردر صورت ارسال درخواست و تأیید اصالت تقاضا توسط کانون بازنشستگان، پرداخت خواهد شد.
۹افرادی که دارای محکومیت قضایی بوده و در حال حاضر در زندان به سر می‌برندارائه وکالت به یکی از اعضای خانواده.
۱۰افراد دارای ایرادات شناسنامه‌ایمعرفی یک نفر از بستگان درجه اول که شرایط دریافت وام را طبق مقررات بانک مرکزی را داشته باشد، در غیر این صورت با ارائه درخواست کتبی، صرفاً پرداخت مبلغ یک‌صد میلیون تومان (سهم موسسه) به‌حساب حقوقی آنها میسر است.

خواهشمند است در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام در خصوص موارد ذکر شده یا سؤالات مشابه با شماره‌های ذیل تماس گرفته و از توجه به مطالب منتشره از مبادی غیررسمی و غیرمعتبر خودداری فرمایید.

شماره‌های تماس دفتر صندوق بازنشستگی مس کرمان: (از ساعت ۷.۵ تا ۱۵)
 ۰۳۴۳۲۲۳۲۵۰۴ ۰۳۴۳۲۲۳۲۵۰۵ ۰۳۴۳۲۲۲۶۹۲۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *