اعلامیه پذیره نویسی عمومی سهام شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه(سال ۱۳۹۰)

نظر باینکه برخی از پیشکسوتان معزز در خصوص نحوه پذیره نویسی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در سال ۱۳۹۰ سوالاتی را مطرح وخواستار شفاف سازی موضوع شده اند، لذا با توجه به پیگیری وجلسه با برخی از مقامات شرکت مذکور بر اساس مستندات موجود، هیات مدیره وقت شرکت سرمایه گذاری باستناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۹۰/۳/۲۳ مبادرت به اگهی پذیره نویسی بشرح ذیل نموده ودر بند(۲۸) نامه مذکور چگونگی خرید سهام توسط سهامداران را اعلام نموده است.
به اطلاع می رساند، باستناد مصوبه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۳ صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سهامی عام) مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وتفویض اختیار عملی نمودن ان به هیئت مدیره وبه استناد مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۹مقرر گردید سرمایه شرکت با سلب حق تقدم خرید سهام از سهامدارن فعلی(مفاد ماده ۱۶۷ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷) وصدور سهام جدید از مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال منقسم وبه ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم با نام عادی ۱۰۰۰ ریالی به شرح ذیل افزایش یابد:
۱-نام وشماره ثبت شرکت وشماره شناسه ملی:
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه(سهامی عام) به شماره ثبت ۳۵۷ وشناسه ملی به شماره ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
۲-موضوع فعالیت شرکت:
۱-۲ حضور فعال در بازار سرمایه
۲-۲خرید وفروش سهام وسایر اوراق بهادار کلیه شرکت ها وموسسات.
۳-۲ مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس ویا تعهد سهام شرکت های جدید ویا خرید وتعهد سهام شرکت های موجود.
۴-۲ استفاده از تسهیلات مالی واعتباری بانکها وموسسات اعتباری غیر بانکی وموسسات مالی وسرمایه گذاری داخلی وخارجی جهت خرید ومشارکت در اختیار گرفتن اداره شرکت ها وموسسات تولیدی ،صنعتی،خدماتی،بازرگانی وساختمانی خرید وفروش اوراق مشارکت به صورت مستقیم واز طریق مراجع ذیربط تشویق وتسهیل سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی وحقوقی از طرق عرضه خدمات مشاوره درخصوص ایجاد زمینه مناسب برای مدیریت سرمایه گذاری .
۵-۲ خرید ورفروش کلیه کالاهای بازرگانی وتجارتی مجاز
۳-مرکز اصلی شرکت:
شهر مس سرچشمه،بلوار ایثارگران،شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۴- سرمایه فعلی شرکت قبل ازافزایش سرمایه:
دویست میلیارد ریال
۵- موضوع افزایش سرمایه:
توسعه فعالیت های شرکت به منظور جذب نقدینگی با هدف اجرای طرح های سرمایه گذاری وسایر مصارف ارائه شده در گزارش توجیهی
۶-مبلغ افزایش سرمایه:
ششصد میلیارد ریال
۷-مبلغ سرمایه پس از افزایش :
هشتصد میلیارد ریال
۸- نوع سهم جدید:
با نام عادی
۹-ارزش اسمی هر سهم:
هزار ریال
۱۰- تعداد کل سهام عرضه شده:
۸۲/۵۰۰/۰۰۰سهم،(اضافه ارزش ایجاد شده از محل فروش سهام فوق به عنوان سهام جایزه به سهامداران فعلی تخصیص خواهد یافت)
۱۱- مشخصات اعضای هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت:
اقای محمد جواد شیخ: شماره شناسنامه ۲۶۱۳ شماره ملی ۰۴۹۱۲۹۹۲۳۰ نام پدر طهماسب محل صدور شهر ری به عنوان رئیس هیئت مدیره
اقای نصرت خوش نیاز: شماره شناسنامه ۱۲۱۱ شماره ملی ۲۵۹۴۲۲۱۲۲۱ نام پدر محمد علی محل صدور رشت به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره
اقای محرم احمدیان :شماره شناسنامه ۱۹۵۸ شماره ملی۰۰۵۷۴۱۸۶۷۵ نام پدر رضا محل صدور تهران به عنوان عضو هیئت مدیره
اقای محمد اسفندیار: شماره شناسنامه ۲۹۴۷ شماره ملی ۶۵۹۹۶۴۱۵۰۴ نام پدر عزت اله محل صدور فیروز کوه به عنوان عضو هیئت مدیره
اقای فرهاد زمانی:شماره شناسنامه ۵۰۲ شماره ملی۴۶۵۰۳۶۰۰۱۳ نام پدر عزت اله محل صدور بروجن به عنوان عضو هیئت مدیره ومدیر عامل

۱۲-شرایط حضور وحق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی:
در مجامع عمومی کلیه صاحبان سهام ویا وکیل یا قائم مقام قانونی انها یا نمایندگان اشخاص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود می توانند شرکت نمایند وبرای هر یک سهم حق یک رای خواهند داشت.
۱۳- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود وتشکیل اندوخته:
مطابق ماده ۷۳ اساسنامه شرکت وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود به پیشنهاد هیئت مدیره وتصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنارگزاشته شود.
۱۴- تعداد وامتیازات سهام ممتاز شرکت:
شرکت سهام ممتاز ندارد
۱۵- مبلغ وتعداد اوراق قرضه /مشارکت قابل تبدیل به سهم:
شرکت اوراق قرضه یا مشارکت قابل تبدیل به سهام ندارد ضمناً هیچگونه اوراق قرضه یا مشارکت دیگری نیز منتشر نگردیده است.
۱۶-مبلغ دیون شرکت ومبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است:
به شرح صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت به تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹دیون شرکت شامل مبلغ ۴۹۴ میلیارد ریال می باشد.
۱۷- مدت پذیره نویسی :
پذیره نویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ اغاز وتا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۰/۷/۶ به مدت ده روز ادامه خواهد داشت.
تذکر:چنانچه سقف سهام تعیین شده قبل از پایان مهلت پذیره نویسی تکمیل ووجوه مربوطه تامین گردد عملیات پذیره نویسی متوقف ومراتب اعلام خواهد شد.
۱۸- حداقل وحداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود:
حداقل تعداد سهام قابل پذیره نویسی توسط هر شخص حقیقی ۵۰۰۰ سهم وحداکثر ۵۰/۰۰۰ سهم می باشد.
۱۹-نحوه خرید سهام وواریز وجوه افزایش سرمایه:
کلیه خریداران از طریق مراجعه به بانکهای ملی ،تجارت،سپه وصادرات همراه با واریز وجه به حسابهای اعلام شونده از طرف شرکت امکان خرید دارند.

۲۰-مشخصات متعهد پذیره نویسی ومیزان تعهدات:
موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران متعهد ۱۰۰% پذیره نویسی می باشد.
۲۱- روزنامه های کثیرالانتشار شرکت :
روزنامه های اطلاعات ودنیای اقتصاد وکرمان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت می باشد.
۲۲- چگونگی پذیره نویسی:
پذیره نویسان می توانند در مهلت تعیین شده به هر یک از بانک های اعلام شده در بند ۱۹ این اعلامیه مراجعه وبا پرداخت ۱۶۰۰ ریال به ازای هرسهم اقدام به پذیره نویسی مطابق بند ۱۸ نمایند .شرکت مسئولیتی در قبال درخواست های شرکت در افزایش سرمایه پس از تکمیل عرضه سهام ،نخواهد داشت اشخاص حقیقی یا حقوقی که در پذیره نویسی شرکت می نمایند لازم است نسبت به واریز وجه به یکی از حسابهای ذیل اقدام نموده واصل فیش واریزی وکپی کارت ملی خودرا به امور سهام شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه اقای سالاری تحویل نمایند. شماره حسابهای ذیل جهت واریز وجه خرید سهام اعلام می گردد:
-بانک تجارت شعبه شهر مس سرچشمه شماره حساب ۲۲۵۲۶۶۴۵۸۳
-بانک سپه شعبه شهر مس سرچشمه شماره حساب ۲۱۰۱۱۲۸۷
-بانک ملی شعبه شهر مس سرچشمه شماره حساب ۰۲۰۹۹۰۹۱۸۵۰۰۸
-بانک صادرات شعبه شهر مس سرچشمه شماره حساب ۰۱۰۳۵۶۹۵۸۸۰۰۹
-بانک تجارت کرمان شعبهخ خیابان امام جمعه شماره حساب:۲۲۷۰۳۳۹۱۲۶
تذکر :قابل پرداخت درکلیه شعب سراسر کشور
۲۳-کارگزار عامل: شرکت کارگزاری ارگ هومن (سهامی خاص) به عنوان کارگزار عامل تعیین گردیده است.
۲۴-چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان:
درپایان مهلت پذیره نویسی، سهام پذیره نویسی شده با توجه به حداقل تعیین شده در بند ۱۸ این اعلامیه، مورد بررسی قرارخواهد گرفت.
۲۵- مشخصات سهامداران :
سهامدار عمده این شرکت ،موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران با تعداد ۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰ سهم ودارنده ۵۱ درصد سهام می باشد.

۲۶-نحوه عمل در صورت عدم پذیره نویسی سهام شرکت:
در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضه عمومی سهام، موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران نسبت به خرید کل سهام باقی مانده ظرف مدت ۵ روز پس از پایان مدت عرضه عمومی حق تقدم استفاده نشده، اقدام نماید.
۲۷- مسئولیت صحت وقابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره نویسی بر عهده هیئت مدیره ومدیر مالی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه است.
۲۸- کلیه افرادی که در شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه وشرکتهای تابعه سرمایه گذاری مس سرچشمه وموسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران وشرکت های تحت پوشش ان مشغول بکار می باشند ویا بازنشسته گردیده اند مجازبه خرید سهام مذکور می باشند.
نکته:لازم به توضیح است مقدمات پذیرش شرکت در سازمان فرابورس به اتمام رسیده وپس از ثبت این افزایش سرمایه شرکت در سازمان فرابورس قابل معامله خواهد بود
هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

توضیحات: قابل ذکرا ست عیناً اعلامیه مذبور توسط کانون بازنشستگان طی دو مرحله( شهریور و مهر ماه ۱۳۹۰) به دفاتر نمایندگی کانون ارسال تا مورد مشاهده بازنشستگان سهامدار ذینفع قرار گیرد.

8 نظر برای “اعلامیه پذیره نویسی عمومی سهام شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه(سال ۱۳۹۰)

 1. باسلام وتشکر از پیگیریهای کانون در مورد پذیره ویسی صرف سهام شرکت سرمایه گذاری
  خواهشمند درمورد اطلاعیه موارد ذیل روشن گردد
  الف : چه درصدی از سهام بشکل صرف سهام عرضه شده
  ب :مصوبات مجمع در مورد عرضه سهام با سلب حق تقدم از سهامداران به چه شکلی به اطلاع سهامداران رسیده که اکثر
  سهامداران خرد اظهار بی اطلاعی میکنند
  ج :فراخوان مجمع وفروش صرف سهام در کدام روزنامه رسمی ودر چه تاریخی اطلاع رسانی شده است
  در بند ۱۰ قید شده که ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ سهم (اضافه ارزش ایجاد شده از محل فروش سهام فوق به عنوان سهام جایزه به سهامداران فعلی تخصیص خواهد یافت) بنظر میرسد ارزش افزوده متعلق به سهامدارن قبلی بوده وهمزمان با فروش صرف سهام میبایست در اختیار انان قرار میگرفته واز سال ۹۰ سود سهام جایزه را نیز در یافت می کردند.
  در خاتمه یاد اوری مینماید شرکت دارای حسابرس وبازرس قانونی بوده که بهتر است اظهار نظر انان کتبا دریافت وبه اطلاع سهامداران رسانده شود.

  با تشکر فراوان
  رضا مختاری

 2. سلام.این پیام (:باطلاع بازنشستگان محترم میرسانددر پی اعتراض سهامداران شرکت سرمایه گذاری ازعدم اطلاع رسانی پذیره نویسی سهام باتوجه به یگیریهای مستمرهیات مدیره وقول مساعد مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری مقرر گردیدبه نحوی برنامه ریزی شود تاسهامداران بتواننددرصورت تمایل ازبخشی از حق اولویت بذیره نویسی خود که قبلا استفاده ننموده اندبهرمند گردند. هیات مدیره کانون بازنشستگانصنایع مس ۹۳/۳/۷)با متن بالا همخوانی ندارد

 3. با سلام و تشکر. لطفا نام، شماره و تاریخ روزنامه کثیرالانتشار که این اعلامیه پذیره نویسی در آن منتشر شده را اعلام بفرمایید. متشکرم

  1. سلام.پس ازپیگیریهای زیادوتشکیل جلسه بامسولاان شرکت سرمایه گذاری این اخرین اقدامات انشرکت باصدوراعلامیه هیات مدیره جهت اگاهی سهامداران محترم ذینفع درسایت کانون درج شده است.مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۰

 4. با سلام
  طبق اعلام شرکت روزنامه رسمی اطلاعات.دنیای اقتصادوکرمان میباشد که اطلاع رسانی غیر از روزنامه های فوق خارج از مصوبات مجمع است خواهشمنداست تاریخ فراخوان وتصمیمات مجمع در روزنامه های فوق اعلام شود.
  ضمنا شرکت دارای بیش از ۱۲۰۰ ریال سود انباشته ناشی از سود سهام سالهای ۹۲و۹۳ میباشد که بایستی در مورد تقسیم یا تبدیل به افزایش سرمایه(سهام جایزه) در مجمع عمومی تصمیم گیری شود.

 5. با سلام
  طبق اعلام شرکت روزنامه رسمی، اطلاعات.دنیای اقتصادوکرمان میباشد که اطلاع رسانی غیر از روزنامه های فوق خارج از مصوبات مجمع است خواهشمنداست تاریخ فراخوان وتصمیمات مجمع در روزنامه های فوق اعلام شود.
  ضمنا شرکت دارای بیش از ۱۲۰۰ ریال سود انباشته (به ازا هرسهم)ناشی از سود سهام سالهای ۹۲و۹۳ میباشد که بایستی در مورد تقسیم یا تبدیل به افزایش سرمایه(سهام جایزه) در مجمع عمومی تصمیم گیری شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *