اعلام اسامی فرزندان بازنشستگان پذیرفته شده در آزمون استخدامی شرکت مس ازطریق شرکت افق کرمان:

بدینوسیله فایل pdf ارسالی شرکت افق کرمان، حاوی اطلاعات فرزندان بازنشستگان قبولی درآزمون استخدامی اخیر شرکت ملی صنایع مس جهت اگا‌هی ارسال میگردد.
باپوزش ، تاخیر درارسال لیست ناشی ازتحقیقات وبررسی پرونده هاتوسط شرکت افق کرمان بوده که دوهفته قبل لیست تعداد۱۰۲ نفر وسه روزقبل لیست فوق الاشاره رابه کانون ارسال نموده اند.
لذابه منظورکسب اطلاعات بیشتر درروزچهارشنبه ۱۹آذرماه درجلسه ای مشترک باحضوراقای صالحی معاونت پشتیبانی مس سرچشمه ،اقای مهندس زینلی مدیرعامل شرکت افق وجمعی ازنمایندگان برگزارگردید ،ابتدا نمایندگان رفع مشکل جدی واساسی فرزندان بازنشستگان رادرقالب یک برنامه مدون وقانونمند خواستارشدند واعتراض بازنشستگان ازنحوه برگزاری ومردودنمودن فرزندان بازنشستگان درمصاحبه حضوری اعلام نمودند .
درپایان مدیرعامل شرکت افق اظهارداشتندکه بعلت نداشتن داوطلب دربرخی ازرشته های تحصیلی مجموعاً ۴۸۱نفرپذیرفته شده وسهمیه ۲۵٪ بازنشستگان ۱۲۰نفرمیباشد که ۹نفر باقیمانده مربوط به پرونده هایی که اطلاعات نادرست ویامدارک مشکوک ارایه داده اندپس ازبررسی نهایی اعلام خواهندشد.
جذب ۲۰۰نفرازکارکنان شرکتهای اقماری حداقل با ۱۰سابقه کارازطریق آزمون وهمچنین برگزاری آزمون وجذب ۴۰۰نفر برای شرکت مس دربرنامه کاری تا پایان سال جاری قراردارد وسهمیه جذب فرزندان بازنشستگان دراین آزمون بیش ازسهمیه تخصیصی درنظرگرفته شده ورعایت خواهدشد .
مدیرعامل افق همچنین ازجذب ۱۳۴نفرازفرزندان بازنشستگان ازاول سال ۹۸تاکنون درشرکتهای اقماری خبرداد.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

    فایل اطلاعات قبول شدگان نهایی👇

امتیاز شما

یک نظر “اعلام اسامی فرزندان بازنشستگان پذیرفته شده در آزمون استخدامی شرکت مس ازطریق شرکت افق کرمان:

 1. با سلام
  پنج فرزند دارم چهار نفر از انها فارق التحصیل وبیکار میباشند
  سعیده ریاحی کارشناس ارشد زمین شناسی
  مهدیه ریاحی کارشناس ارشد کامپیوتر it
  محمد رضا ریاحی مهندسی عمران
  زهرا ریاحی دیپلم
  لطفا”کمکم کنید فرزندان بکار گرفته شوند
  با تشکر مسلم ریاحی شماره کار ۸۳۱۴۷۴ بازنشسته ۹۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.