امار جامعه پیشکسوتان بر حسب سال بازنشستگی

امار جامعه پیشکسوتان بر حسب سال بازنشستگی
با توجه باینکه تعداد کثیری از پیشکسوتان محترم از اقصی نقاط کشور مکرراً در خصوص نوبت وام پیشرو واطلاع از تعداد نفرات همکاران بازنشسته خود در سالیان متمادی سوال می نمایند، بدینوسیله امار بازنشستگان صنایع مس برحسب سال بازنشستگی انان بشرح ذیل اعلام می گردد.
ضمناً به اطلاع می رساند تا پایان مهرماه چهارنوبت فهرست اسامی ذینفعان جهت اخذ وام به تعاونی اعتباری پیشرو ارسال گردیده است.
مرحله اول ۲۰۰ نفر مرحله سوم ۳۵۰ نفر
مرحله دوم ۳۵۰ نفر مرحله چهارم ۲۵۰ نفر
اخرین تاریخ بازنشستگی ارسالی به صندوق ۷۳/۲/۱۴می باشد باتوجه به کثرت بازنشستگان در سال ۷۳
توزیع امار بازنشستگان بر اساس سال بازنشستگی
سال ۱۳۷۰ وقبل ازان -۱۰۵ نفر
سال ۱۳۷۱ -۳۹۵ نفر
سال ۱۳۷۲ -۷۱ نفر
سال ۷۳ -۸۹۰ نفر
سال ۷۴ – ۸ نفر
سال۷۵ -۴۱۹ نفر
سال ۷۶ -۹ نفر
سال ۷۷ -۱۲۸نفر
سال ۷۸ – ۶نفر
سال۷۹ – ۴۲ نفر
سال ۸۰ – ۳۳ نفر
سال ۸۱ – ۴۱ نفر
سال ۸۲ -۵۸ نفر
سال ۸۳ -۲۲۳ نفر
سال ۸۴ -۶۹ نفر
سال ۸۵ – ۶۰ نفر
سال ۸۶ -۱۵۶ نفر
سال ۸۷ – ۷۳ نفر
سال ۸۸ – ۸۲ نفر
سال ۸۹ -۳۷۷ نفر
سال۹۰ – ۵۲ نفر
سال۹۱ – ۴۷ نفر
سال ۹۲ -۲۱۹ نفر
سال ۹۳ – ۹۱ نفر
سال ۹۴ -۳۸۸ نفر
سال ۹۵ – ۵۳ نفر

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *