انتقال دغدغه های اساسی حال حاضر جامعه پیشکسوتان به مسئولین

C360_2015-09-07-13-10-20-841
کانون بازنشستگان صنایع مس دغدغه های اصلی واساسی جامعه پیشکسوتان را طی نامه ای خطاب به مسئولین مربوطه بشرح ذیل رسانده وخواستار رسیدگی جدی وعاجل در خصوص رفع این نگرانیها و پاسخگوئی شفاف به جامعه پیشکسوتان شده، در این نامه امده است:
کسی که مسئولیت کاری از امور مسلمانان را عهده دار شود وبه ان خیانت کند اهل اتش است.حضرت علی (ع)
در خصوص انتصاب برخی از مدیران محترم عامل شرکت های تحت پوشش ان موسسه سوالات مختلفی از سوی جامعه پیشکسوتان مطرح می گردد، لذا خواهشمند است به منظور شفاف سازی وپاسخگوئی به سوالات انان مشخص نمایند انتصاب برخی از مدیران محترم که متاسفانه سابقه ورزومه کاری مرتبط با ماهیت کاری مجموعه را ندارند چیست؟
ضمناً با توجه باینکه در جامعه پیشکسوتان معزز افراد توانمند ، لایق، دلسوز ،کاربلد ودارای سابقه کاملاً مشخص ومورد وثوق جامعه پیشکسوتان صنعت مس که می توانند تحولاتی در جهت ارتقاء سطح کمی وکیفی شرکت ها ایجاد نمایند دعوت به همکاری بعمل نمی اید؟ زمانی که دربدترین شرایط وروزهای سخت شرکت شاغلین ان زمان وبازنشستگان امروز با تلاشهای بی دریغ وبی شائبه خود، این مجموعه ها را پا برجا نگه داشتند ، این افرادی که از خارج سیستم در حال حاضر با حقوق های کلان مشغول بکار هستند، کجا بوده وچه نقشی در شرکت داشته اند؟!ایا این انتصابها وبکارگماردنها شرعاً وقانوناً و اخلاقاً صحیح است؟! ایا زیرمجموعه های صندوق وشرکت سرمایه گذاری حیاط خلوت بعضی از کارهای سیاسی نشده است ؟! تا چه زمانی این صاحبان حق باید تحمل وصبر داشته باشند؟! البته صبر این عزیزان برای حرمت وعزت نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشد اما مطمئیناً این مردم براساس توصیه های حضرت امام (قدس سره) ومقام معظم رهبری ودیگربزرگان این نظام با حضور در صحنه های مردم سالاری این سکوت را خواهند شکست وبرای صیانت از دستاورد های نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد میدان عمل شده و با افرادی که حقوق انها را نادیده گرفته ومی گیرند برخورد انقلابی خواهند نمود. این مسائل حرفهایی است از درون ذهن وقلب بازنشستگان زحمت کشیده ای که به دلیل عشق به نظام اسلامی براثر تلاشهای بی وقفه ،محیط کاری نامناسب وامکانات بسیار کم ان زمان بسیاری از انها در گوشه منازل خود با انواع بیماری های ناشی ازمحیط کاری دست وپنجه نرم می کنند ویا بسیاری هم به دیار باقی رفته اند ویا به دلیل عدم کارشناسی صحیح و تدوین مصوبه ها وتصمیم گیری های مقطعی ، بدون مطالعه وعدم توجه به اتیه بازنشستگان و خانواده محترم انان باعث خروج بسیاری از این عزیزان با مستمری پایین می باشند که امروزه دچار مشکلات اقتصادی ومالی شده اند همیشه این سوال در ذهن این عزیزان است که چرا بمانند بسیاری از ادارات از فرزندان بازنشسته با تمام شایستگی ها وتخصص،دارای تحصیلات عالیــــه دانشگاهی بر اساس یک سیســـــــتم شایسته سالاری انتخاب وبکارگمــــــارده نشده ونمی شوند؟! البته جواب انها به این سوال واضــــــح است بسیاری از افرادی

که در بالای مجموعه های کاری هستند نمی خواهند رفتارهای غیر اقتصادی وعملکرد ضعیف انها واطلاعات مربوطه برای جامعه پیشکسوتان روشن شود.البته شاید این موضوع در بعضی از تصمیم گیری ها در اختیار شما نباشد ورفتارهای سیاسی اجبار به گرفتن بعضی از تصمیم گیری ها شود اما یاداوری می کنم که قانوناً شما بر اساس مفاد اساسنامه موسسه صندوق بازنشستگی مسئولیت تمامی عملکرد وخروجی این موسسه وشرکت های زیرمجموعه ان را پاسخگو هستید.واین حق برای جامعه بازنشستگان محفوظ خواهد بود که از طرق قانونی اقدام ودر این خصوص پیگیر حقوق خود باشند .چطور می شود که برای افزایش مستمری این صاحبان حق بر اساس قانون (۲%) تفاوت افزایش حقوق سالیانه به هزار توجیه متشبث می شوید ولی برای برگزاری همایش هایی که هیچ نفعی برای مجموعه ها ندارد وفقط جنبه سیاسی ونمایشی را دارد با صرف هزینه های هنگفت وبکار گماری افراد غیر اقتصادی و….مقادیر زیادی از بنیه مالی موسسه با شرکت های تحت پوشش هدر می رود.ایا این قابل توجیه است؟!ایا این حرکت ها توجیه اقتصادی دارد؟!اگر واقعا فشارهای سیاسی باعث چنین تصمیم گیری های نادرست می شود.بر اساس فرمایش حضرت علی(ع) بهتر است از این منصب ها کناره گیری ،و دنیا واخرت خود را قربانی این گونه تصمیم گیری ها نکنید.در ذیل چند نمونه از عدم مسئولیت پذیری ان مجموعه را به شما یاداوری می نمائیم:
۱-مکاتبه درخصوص ارائه لیست نیروهای شاغل در شرکت سرمایه گذاری ،شرکت های زیر مجموعه ومشخص نمودن بازنشستگان وفرزندان انها بطور اخص.
۲- حضور افراد بازنشسته وشاغل در شرکت های زیرمجموعه وشرکت سرمایه گذاری از سایر سازمانها وادارات خارج از مجموعه صنعت مس
۳- در خصوص بکارگماری نیروهای زیادی در شرکت توسعه ابادانی که بارها این موضوع را به شما در جلسات متعدد یاداوری نمودیم ولی پاسخ مناسب داده نشده است!!
۴-علیرغم اعلام عدم به کارگماری نیروی جدید، حضور افرادی که از سیستم بازنشسته می شوند و در شرکت های زیر مجموعه؟!!(مخصوصا شرکت کانی مس)
۵- عدم شفاف سازی حقوق مدیران عامل وافرادی که از خارج از مجموعه در سیستم حضور دارند و از چندین محل حقوق دریافت می نمایند؟!!
۶-تقاضای بازدید از شرکت ها ومکاتبه با ان مدیریت وعدم پاسخگوئی لازم در این خصوص؟!!!
۷-در خصوص زمین رفسنجان وعدم معرفی فرد ویا افرادیکه در اخذ سند مالکیت ان قصور وخسارات فراوانی به ان موسسه وارد نموده اند؟!!ویا بلاتکلیفی سند مالکیت مجموعه ان موسسه در شهر کرمان؟!!

۸ عدم تعیین تکلیف وضعیت پروژه الیاژکار بعد از دو سال علیرغم پی گیری های مکرر این نهاد وتذکر در این خصوص.
۹-عدم پیگیری جدی وتعیین تکلیف ساختمان های شهربابک ومستهلک شدن این ساختمان ها بر اثر گذشت زمان.
۱۰-موارد زیادی از این قبیل و……. !!
موارد فوق بدلیل دغدغه ها ونگرانی های جامعه پیشکسوتان وپیشگیری از دچار شدن سرنوشت صندوق بازنشستگی صنایع مس به سرنوشت صندوق فولاد است. هراز گاهی صدای شرکت های، زیان ده ودر شرف تعطیلی زیر مجموعه ان موسسه که اتیه مشارکین وافراد تحت تکفل انان تا مادام العمر به عملکرد صندوق بستگی دارد، به گوش می رسد ولی در حال حاضر حتی توان پرداخت برخی از مطالبات قانونی بازنشستگان را ندارد. لذا وظیفه قانونی ،شرعی واخلاقی خود میدانیم به نمایندگی از انان موارد مذکور را به جنابعالی تذکر دهیم.
به اگاهی می رساند ذکر موارد فوق وبالاخص انتصاب افرادی خارج از مجموعه جامعه بازنشستگان به دلیل وابستگی های سیاسی باعملکردی ضعیف وغیر شفاف وحضور در ترکیب هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه ان موسسه شائبه هایی در ذهن جامعه بزرگ بازنشستگان بوجود اورده است،لذا این نهاد بنا به رسالت و نمایندگی بلا منازع پیشکسوتان وصاحبان حق ان موسسه خواستار توضیحات لازم وشفــــاف سازی با توجه به حساسیت موضوع وبازنگری هر چه سریعتر جهت جلوگیری از هرگونه تشٌتت می باشد .لطفاً در این خصوص اقدامات لازم وبایسته صورت گرفته تا به اطلاع این عزیزان رسانده شودوبا حضور خود در جمع پیشکسوتان دلایل ان را بازگو نمائید.
رجاء واثق دارد که پاسخــــگوئی وشفاف سازی توسط جنابعالی کمک شایانی درجهت جلب توجه واعتماد جامعه پیشکسوتان نموده واز تبعات ناخوشایند احتمالی ان جلوگیری بعمل خواهد امد.
کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

13 نظر برای “انتقال دغدغه های اساسی حال حاضر جامعه پیشکسوتان به مسئولین

  1. با تشکر از کانون بارنشستگان مس ___ واقعا چرا کسی جوابگو نیست ما تا کی باید دغدغه آتیه خود و فرزندانمان داشته باشیم سالهای زیادی در گرما و سرما از جان و دل کار کردیم امید داشتیم آینده مان تامین است حال چی باید دائم اخبار حیف و میل ها را شنید و نگران بود آیا آینده ای هست

 1. با سلام اول از هر چیز بهتر بود مشخص شود که این نامه به چه مقامی نوشته شده . ذکر شده از افراد لایق و بازنشسته استفاده نمی شود که با شعار کانون مغایرت دارد ما همیشه می گوییم فرزندان بازنشستگان بیکارند در مورد افراد خارج از سیستم خودتان سوال کردین و خودتان جواب دادین که مسولین نمی خواهند رفتارهای غیر اقتصادی و عملکرد ضعیف انها و اطلاعات مربوطه برای جامعه پیشکسوتان روشن شود واما در مورد بند ۴ درخواستها شرکت کانی مس خودتان گفتید از افراد لایق بازنشسته استفاده نمیشود که با این مورد مغایرت دارد البته خواست اکثر بازنشستگان بیرون رفتن تمامی این افراد از شر کتهای زیر مجموعه میباشد وباید به جای انها نیروهای جوان بکار گمارده شوند گر چه نوشتن نامه و جواب قانع کننده از طرف مقامات هیچ وقت میسر نشدهو بعد ار این هم نمی شود.لازم میدانم متذکر شوم در همین دو سه سال اخیر چند نفر از فرزندان بازنشستگان در شرکتهای تازه تاسیس منطقه اقتصادی رفسنجان و نمایشگاه جنوب شرق وجهان فولاد سیرجان بکار گیری شده .دوستان نامه نوشتن راه به جایی نمیبرد راه حل جای دیگر است

  1. سلام .نامه به مقامات مسول صندوق..هیات امنا.هیات مدیره.مدیرعامل..اشتباه نشود ما همیشه خواستارجذب نیروهای متخصص .مدیر .کارشناس خبره درراس مجموعه شرکتها بوده اشاره شما احتمالا به نیروهای بازنشسته فاقد مواردذکرشده است.اگرتاکنون محقق نشده دلیل برعدم پیگیری نیست .بهرحال از اعلام نظر جنابعالی سپاسگزاراست.

 2. با سلام وتشکر از زحمات شما این کارها و اتفاقات تازگی ندارد و حیف و میل و انتصابات در تمام زیر مجمعه ها وجود دارد و وجود خواهد داشت خودتان را خسته نکنید ولی باید این جلسات برگذار ومعضلات گفته شود حالا بهر دلیل

 3. بسمه تعالی
  باسلام وتشکرازشمازحمتکشان عزیزودلسوز.
  به نظرمیرسدشابسته است مسیئولین محترم درچمع پیشکسوتان عزیزکه عمری رادراین صنعت باجان ودل وازخودگذشتگی سپری کرده انددرمواردمشروحه فوق توضیح دهند. زیرااین مواردمطروحه به هیچوجه بازندگی کنونی پیشکسوتان قابل قیاس نیست.اکنون خبردارم که همسران بعضی ازپیشکسوتان ..بیکس ویاوردرگوشه منزل افتاده وحتی یک نفرنیست به آنهاسری بزندومشکل آنها رامرتفع کند.بااینکه این موضوع راچندباربه بعضی ازدوستان گوشزدنمودم.اماگوش شنواکجاست؟الآن هم یادگرفته اندتااسم پول یاوام ضروری ودرمان میاوری میگویندشرکت پول نداردو……..
  مسائل وگفتنیهازیاداست که اگرآنهارامدنظربگیریم وانجام دهیم هیچگونه هزینه هم ندارد.الاخوشحالی …آرزوی موفقیت وپیگیری مجدانه برای همگی شماخوبان دارم.

 4. ازپیگیری شمادوستان بسیار متشکرم خداکند که مدیران وضعیت بازنشستگان قدیمی باحقوق اندک وچند فرزند ونوه ..باید خجالت بکشد واسم سرکت مس را یدک برکشد…چقدر سخته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *