انعقاد قرارداد (تشخیصی-درمانی) کلینیک پرتو پزشکی طهمورث کرمان

بدینوسیله به اگاهی می رساند مطابق قرارداد شماره۲۰۹۶۵۳۸۲ انجام خدمات سرپائی (تشخیصی- درمانی) پرتو پزشکی شامل رادیوگرافی ،سونوگرافی،سی تی اسکن ،MRI،پزشکی هسته ای، رادیوتراپی و….به بیمه شدگان شرکت مس صنایع مس ایران وافراد تحت تکفل انان با کلینیک پرتو پزشکی طهمورث کرمان واقع در میدان ازادی منعقد واماده ارائه خدمات می باشند.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.