اگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان مس سرچشمه

بدینوسیله از کلیه اعضاء شرکت تعاونی مصرف کارکنان مس سرچشمه دعوت به عمل می اید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۱/۴/۹۳ در محل نمازخانه امام سجاد (ع) کارخانه تشکیل می گردد حضور یابند.ضمناً داوطلبین کاندیداتوری هیات مدیره وبازرسی بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار این اگهی به دفتر شرکت تعاونی مصرف واقع در شهر مس سرچشمه مراجعه وثبت نام نمایند.

دستورکار جلسه: ۱

-استماع گزارش هیات مدیره

۲-قرائت گزارش بازرس وتصویب صورتهای مالی وتقسیم سود سالهای ۹۱و۹۲

۳-قرائت گزارش حسابرسی

۴-انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل هیات مدیره

۵-انتخاب بارس اصلی وعلی البدل هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان مس سرچشمه

هیات مدیره شرکت تعاونی مس سرچشمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *