اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون بازنشستگان صنایع مس ایران(نوبت اول)

-روزنامه جمهوری اسلامی ۸ مرداد ۱۳۹۸:
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم مجمع عمومی نمایندگان کانون دعوت بعمل می اید تا درجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون که در روز پنجشنبه ۹۸/۵/۲۴راس ساعت ۱۰:۳۰ صبح در محل سالن کنفرانس موسسه صندوق بازنشستگی کرمان تشکیل می گردد حضور بهمرسانند.
دستورکارجلسه:
۱-استماع گزارش هیات مدیره وبازرس
۲-تصویب بیلان عملکرد مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹
۳-برگزاری انتخاب بازرس
۴-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اگهی های کانون
۵- سایر موارد وپیشنهادات هیات مدیره که در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

امتیاز شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.