برگزاری جلسات انتخابات نمایندگی کانون بازنشستگان شعبات شهربابک وسیرجان

باتوجه باینکه بر اساس اگهی دعوت نوبت اول تعداد اعضاء به حد نصاب لازم جهت رسمیت جلسه وبرگزاری انتخابات نرسید، لذا مطابق مقررات اساسنامه ومصوبات مجمع عمومی نوبت دوم برگزاری انتخابات در شعبات کانون شهربابک وسیرجان بشرح ذیل انجام شد لذا مراتب را جهت اگاهی عموم اعضای کانون باطلاع می رساند:
۱-در مورخه ۹۵/۵/۲۹ راس ساعت۱۶ عصر جلسه انتخابات شعبه شهربابک برگزار ودر نتیجه ۹ نفر به عنوان اعضاء اصلی و سه نفر با رای گیری فی المجلس بعنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند.
۲-در مورخه ۹۵/۵/۳۰ راس ساعت ۱۶ عصر جلسه انتخابات شعبه سیرجان وهرمزگان برگزار ودر نتیجه ۵ نفر بعنوان اعضاء اصلی ودو نفر نیز با رای گیری کتبی بعنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند.
ضمناً شعبات کانون تهران –رفسنجان وکرمان نیز که به نوبت دوم موکول گردیده مطابق برنامه ریزی انجام شده انشاا… در عرض دوهفته اینده برگزار ونتایج حاصله باطلاع عموم بازنشستگان خواهد رسید.
هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران،ضمن ابراز تشکر از کلیه پیشکسوتان محترم که در امر برگزاری جلسات با هیات اجرائی همکاری نموده اند،بدینوسیله مراتب تبریک خود را به اعضای منتخب جدید نمایندگان کانون بازنشستگان ابلاغ نموده وبرای انان ارزوی موفقیت وسرافرازی می نماید.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *