تاخیر در ارسال سهمیه برنج وروغن بازنشستگان

در پی تاخیر وتعلل در ارسال به موقع سهمیه برنج وروغن بازنشستگان در اقصی نقاط کشور واعتراض جامعه پیشکسوتان،کانون از مسئولین مربوطه تقاضای رسیدگی ورفع مشکل را به فوریت خواستار شد؛ در این نامه امده است:
استحضاردارید که باستناد صورتجلسه مشترک مورخه۴/۴/۹۳ با حضور(معاونت محترم اداری-مالی –مدیر محترم روابط عمومی وامور اجتماعی – اعضاء هیات مدیره ان تعاونی ،صندوق وکانون بازنشستگان)مقرر گردید ان تعاونی نسبت به حمل سهمیه برنج وروغن پیشکسوتان در سایر استانهای کشوراقدام نماید.متاسفانه علیرغم پیگیری ها ومکاتبات مکرر هنوز در برخی از استانها سهمیه نوبت سوم وچهارم سال ۱۳۹۳ انان حمل نگردیده،که موجب اعتراض شدید پیشکسوتان و خانواده های معزز انان می باشد.لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاد فرمائید تا در اسرع وقت نسبت به حمل وتحویل سهمیه برنج وروغن انان در مراکزی که کانون بازنشستگان تعیین نموده اقدام وضمناً منبعد نیز همزمان با توزیع برنج وروغن در استان کرمان در سایر استانها نیز حمل وتوزیع شود تا موجب رضایتمندی خداوند وپیشکسوتان صنعت مس گردد.از لطف وهمکاری جنابعالی وهمکاران محترم سپاسگزار است.
دبیر کانون بازنشستگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *