تقاضای اعلام پذیره نویسی مجدد سهام شرکت سرمایه گذاری سال ۹۰

هیات مدیره کانون بازنشستگان بنمایندگی از سوی سهامداران شرکت سرمایه گذاری در نامه ای خطاب به مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس خواستار سهام بازنشستگان شدند در این نامه امده است:
پیرو جلسه مورخه ۳/۲/۹۳ در دفتر جنابعالی با حضور جمعی از مسئولین محترم شرکت مس، موسسه صندوق بازنشستگی، مدیر عامل محترم وقت شرکت سرمایه گذاری ،نمایندگان قانونی بازنشستگان وشاغلین شرکت مس موضوع پذیره نویسی واستفاده از حق اولویت سهامداران بازنشسته در شرکت سرمایه گذاری مس (سهامی عام) در سال ۹۱ که بنا بر بی اطلاعی سهامداران در قبال سود عملکرد سالیانه به ان موسسه واگذار گردیده بود، با ارائه نقطه نظرات حاضرین در جلسه وتوضیحات مدیرعامل محترم وقت شرکت سرمایه گذاری درخصوص چگونگی واگذاری سهام پی گیری شد ، از انجائیکه توضیحات مذکور بدلیل عدم رعایت موازین کلی قانون به استناد مفاد ماده ۱۷۰ قانون تجارت (تصویر پیوست) واینکه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه(سهامی عام) موظف بوده بدواً برای صاحبان سهام با نام گواهی نامه های حق خرید مشتمل بر ذکر مشخصات قید شده در ماده ۱۷۱ قانون تجارت (تصویر پیوست) را توسط پست سفارشی به ادرس سهامداران ارسال نماید مورد پذیرش نمایندگان کارکنان سهامدار قرار نگرفت، لذا خواهشمند است دستور فرمائید به منظور عدم تضییع حقوق سهامداران شریف بازنشسته که جملگی از بنیانگزاران شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه می باشند میزان سهام واگذار شده به ان موسسه وشرکت های اقماری از محل پذیره نویسی وحق اولویت کارکنان را به طریق مقتضی استرداد نموده وشرکت سرمایه گذاری نسبت به اعلام پذیره نویسی واستفاده از حق اولویت مطابق ضوابط ومقررات تعیین شده قانونی اقدام نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *