تقاضای پاداش هفته دولت
دبیر کانون بازنشستگان طی مکاتبه ای به مقامات مسئول شرکت ملی صنایع
مس ایران خواستار اعطای پاداش به مناسبت هفته دولت به بازنشستگان صنعت مس ایران
گردید.متن تقاضا بشرح ذیل امده است:

مدیر عامل
محتــــــــــرم موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمد اسفندیار

باســـــلام

      احتراماً همانطوریکه مستحضرید اخیراً در اقدامی مثبت وموثر از سوی
مقامات عالیمرتبه پاداشی معادل ۰۰۰/۳۰۰۰ ریال به پرسنل شاغل شرکت مس وشرکت های تحت
پوشش اعطاء گردیده،ضمن تقدیر وتشکر خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید تا
بازنشستگان ومستمری بگیران صنعت مس نیز مشمول عنایات ویژه قرار گیرند.مطمئنا این
اقدامات شایسته نه به جهت ابعاد مادی آن بلکه بلحاظ روحی وروانی اثرات مثبتی به
عملکرد شاغلین وتوجه خاص به زحمات  طاقت فرسای
بازنشستگان همانا آینه شاغلین خواهد داست.

قبلاً از حسن نیت وتوجه جنابعالی به جامعه بازنشسته صنعت مس ایران
سپاسگزار است .

*اضافه می گردد در پی نقاضای کانون بازنشستگان وبا تلاش وپی گیری های
مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی وموافقت مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران مقرر
گردید تا هفته اینده مبلغ ۰۰۰/۳۰۰۰ ریال به بازنشستگان پاداش هفته دولت
اعطاء گردد.

*کانون بازنشستگان بنمایندگی از سوی پیشکسوتان مراتب تقدیر وتشکر  ویژه خود را ابراز می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *