تقدیر از اولین ها وماندگاران صنعت مس در ائین چهلمین سالگرد صنایع مس ایران

در ائین چهلمین سالگرد تاسیس شرکت ملی صنایع مس ایران ماندگاران واولین های صنعت مس مورد تجلیل قرارگرفتد.
اسامی تقدیر شده ها آمده است:
چهره های ماندگار صنعت مس:

 • مهندس رضا نیازمند اولین مدیر عامل
 • مهندس تقی توکلی مدیر سد شکن
 • مرحوم محمد باقر کیا چهره برگزیده ویژه
 • مهندس محمد هادی اردبیلی مدیر راه انداز
 • مهندس محمود شیری مدیر عزت واقتدار مس
 • مهندس مصطفی موذن زاده اولین مدیر عامل بومی
 • مهندس احمد مراد علی زاده مدیر توسعه

همه مدیران عامل صنعت مس :

 • مهندس رضا نیازمند مهندس ایرج اصلانی
 • مهندس تقی توکلی مهندس علی کلاهدوز
 • مهندس محمد باقر کیا مهندس مصطفی موذن زاده
 • دکتر مهدی ضرغامی مهندس عبدالرضا هاشم زائی
 • مهندس مصطفی مداح مهندس احمد مراد علیزاده
 • مهندس ابراهیم سالور مهندس علی اصغر پورمند
 • مهندس محمد هادی اردبیلی دکتر اردشیر سعد محمدی
 • مهندس محمود شیری مهندس نعمت اله پوستین دوز

چهره های ماندگار مدیران مجتمع مس سرچشمه :

 • مرحوم بهلول رساور مدیر محبوب وغیرتمند
 • مرحوم مهندس مهدس حسن پور مدیر مکتبی وراه انداز
 • مهندس محمد یزدانی مدیر فعال وخستگی ناپذیر
 • مهدس علی رئیس زاده مدیر بمی توسعه گرا
 • مرحوم مهندس اسدی چهره برگزیده ویژه

همه مدیران مجتمع مس سرچشمه :

 • مرحوم مهندس بهلول رساور مهندس علی اکبر منتظران
 • مهندس فیروز مدد نوعی علی اکبر شیرین بار
 • مهندس داریوش دانشگر مهندس احمد مراد علیزاده
 • دکتر خضری مهندس علی رئیس زاده
 • مرحوم منهدس مهدی حسن پور مرحوم غلامحسین اسدی
 • مهدس محمد یزدانی مهندس محمد حسین کرمی
 • مهندس رستم شاهوار مهندس منوچهر داوری
 • مهندس شاه محمدی مهندس عطاله شریفیان
 • مهدس کاظم جمشیدی مهندس علی محمدی
 • همه مدیران مجتمع مس شهربابک (میدوک)
 • مهندس حسین علی باقر پور مهندس ناصر نوبری
 • مهندس محمد تقی نائینی مهندس عطاء اله شریفیان
 • مهندس مظفری مهندس حسین نظری
 • مهندس کریم سعید
 • همه مدیران مجتمع مس سونگون
 • مهندس عباس فارسی نیا مهندس محمد کارگر
 • مهندس سید مصطفی خسرو شاهی مرحوم مهندس علی پارسا
 • مهندس فیروزان نشاط مهندس رضا شریفی
 • اولین ها(در صنعت مس)
 • سید علی اکبر ایت الهی موسوی اولین کارمند صنعت مس
 • مهندس خسرواحیانی اولین مهندس صنعت مس
 • مرحوم محمود باستانی اولین کارگر مرد صنعت مس
 • هما وحیدی اولین کارمند زن صنعت مس
 • مرحومه مریم ابدری اولین کارگر زن صنعت مس
 • مهندس پرتو اذر اولین مدیر زن صنعت مس
 • اکبر بادیه نشین اولین نماینده کارگران (بعد از انقلاب)
 • مرحوم مهندس مهدی محمدی اولین شهردار مس سرچشمه (وزارت کشور)
 • احمد محمد علی بیگی اولین بازنشسته مرد صنعت مس
 • بهیه بخشیان اولین بازنشسته زن صنعت مس
 • دکتر لحمی اولین پزشک صنعت مس
 • مرحوم حجت الاسلام شیخ علی جمالی اولین امام جماعت شهر ومجتمع مس سرچشمه
 • مهندس گیتی سالار زاده اولین مهندس عملیاتی زن صنعت مس
 • علیرضا ترکمان اولین شهید صنعت مس

بنیانگذاران (شرکت ها،نهادهای مدنی و مجموعه های وابسته ی صنعت مس)

 • علی موحدی رئیس امور بازنشستگی سال ۶۲
 • علی نظری نژاد مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع مس ایران سال۸۰
 • سید مجید جلالی مدیر عامل شرکت سرمای گذاری مس سرچشمه
 • هیات مدیره بنیانگذار کانون بازنشستگان صنایع مس ایران
 • اکبر صفریان سید محمود سیف الحسینی
 • علی سلاجقه سید مجید جلالی
 • مهدی محبی کرمانی

بنیانگذاران انجمن اسلامی کارکنان مس سرچشمه
سید محمود سیف الحسینی مرحوم حسن بنی اسدی
نصراله سعادت خواه مرحوم مهندس مهدی محمدی قناقستانی
یداله تیموری اصغر میرزا علیان
اسداله تیموری
دبیران کانون بازنشستگان صنعت مس

 • مرحوم سید یوسف سید جعفری اولیا اولین دبیر کانون بازنشستگان صنایع مس ایران
 • عباس اسماعیلی اولین دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی صنعت مس
 • همه مدیران عامل باشگاه صنعت مس
 • مرحوم سید محمود مستقیمی مرحوم علی اسدی
 • حمید نیک نفس فتح اله نژاد زمانی
 • عبدالرضا تجلی حاج اسماعیلی
 • سید ابوالحسن مهدوی سید نصراله گنجعلیخانی
 • اکبر ایرانمنش ناصر شهبازی
 • عبدالرضا برهانی

سرداران شهید ماندگار صنعت مس

 • سردار شهید محمد افضلی ننیز سردار شهید حاج محمد زینلی
 • سردار شهید حاج علی محمدی پور

همه شهدای صنعت مس

 • شهید احمد میمندی شهید محمد حسن حسن عابدی
 • شهید محمد قدردانی شهید محمود قربانی دره دری
 • شهید محمد خرسندی شهید احمد خداکرم پور
 • شهید محمد سام نژاد شهید محمد عسکری
 • شهید حاج غلامرضا عابدینی پاریزی شهید محمد ملائی
 • شهید عباس اناری نوه شهید احمد علی قلندری
 • شهید محمد حین عابدینی شهید عبدالرضا ترکمان
 • شهید اکبر زاهدی راد شهید عباس مختاری دره دری
 • شهید حسین فاتح نیا شهید علی ایرانمنش
 • شهید ابوالقاسم دوست قرین شهید ابراهیم رنجبر
 • شهید اسفندیار صابری شهید غلامرضا یوسفی
 • شهید حسین رحمانی

چهره های ماندگار ایثارگر صنعت مس

 • مجید ملک زاده جانباز ۷۰ درصد
 • مجید باقری نسب جانباز ۶۰ درصد
 • رضا محمود زاده اسارت ۹ سال و۱۰ ماه و۲۷ روز
 • حسین پور سیاهکوئی اسارت ۸ سال و۷ ماه و۱۶ روز
 • سیدرسول حسینی خبر اسارت ۸ سال و ۳ ماه و ۱۶ روز
 • محمدرضا اشرف اسارت ۸ سال و۳ ماه و ۱۹ روز
 • محمد لشکری ۱۶۹۷ روز حضور در جبهه های حق علیه باطل
 • رضا رضا پوریوسفی ۱۶۳۴ روز حضور در جبهه های حق علیه باطل
 • رضا کهنوجی ۱۲۵۰ روز حضور در جبهه های حق علیه باطل
 • محمد علی رضائی تاج ابادی ۱۱۴۷ روز حضور در جبهه های حق علیه باطل

چهره های ماندگار ورزش صنعت مس:

 • حمید نیک نفس محمد شاهانی
 • مرحوم غلامحسین سلاجقه
 • مرحوم بهرام رستم پور
 • خانم فهیمه کیا
 • ناصر حسنی
 • هوشنگ بنی اسدی
 • پیمان نصیری

چهره های ماندگار فرهنگ وهنر صنعت مس:

 • عباس فارسی نیا کارگر نویسنده،مورخ
 • مهدی محبی کرمانی شاعر ،نویسنده،پژوهشگر
 • حمید نیک نفس شاعر فعال فرهنگی
 • محمد شریفی شاعر،نویسنده
 • سید علی میر افضلی شاعر،نویسنده،پژوهشگر
 • صالح رزم حسینی کاریکاتوریست

چهره ی ماندگار وبرتر علمی صنعت مس:
مهندس مهدی جاودانی
چهره های ماندگار منتخب صنعت مس
مهندس احمد احمدی نژاد معدنکار خستگی ناپذیر صنعت مس
مهندس حسین داعی ابروی سبز سرچشمه
رمضان جمالی پاقلعه رئیس ستاد پشتیبانی جنگ
محمد صادقی راد بنیانگذار سقاخانه ابوالفضل (ع)دوراهی سرچشمه
مرحوم نصراله پور حیدری بنیانگذار حسینیه ابوالفضل شهر مس سرچشمه
علی فاتحی پدر نمونه
علی رشید فرخی خالق حماسه حمل بال میل ها از بندر عباس به سرچشمه
عبدالرحیم دهقانی چهره های عملیاتی برتر ومبتکر صنعت مس
اکبر بادیه نشین نماینده کارگران در موقعیت بالای سازمان های کارگری کشور با قریب ۴۰ سال خدمت مستمر
حاج عباس اسماعیلی نماینده کارگران در موقعیت بالای سازمان های کارگری استان
مرحوم عباس خدابخشی اولین جانباخته صنعت مس در سال ۴۶
محمد علی مهاجری اولین معلول صنعت مس در سال ۴۶
یحیی خان ستوده نیا نمونه منتخب مسئولیت پذیری وپدر شهید مهدی ستوده نیا
دکتر احمد خانلو بنیانگذار اکتشافات صنعت مس
حسین شرف دینی مدیر مردمی ومحبوب حراست صنعت مس
بهرام رستم پور نمونه منتخب وظیفه شناسی صنعت مس
مهندس سلطانی نژاد مدیر منتخب مهندسی صنعت مس
مهندس مرحوم علی پارسا مدیر منتخب وظیفه شناسی صنعت مس
مرحوم مهندس مهدی باغخانی مدیر راه انداز تغلیظ
چهره های ماندگار کارگری صنعت مس
امان اله باقری قربانعلی ترابی
مرحوم اصغر همایون محمود سعیدی
اسداله محمدی
چهره های ماندگار کارمندی صنعت مس :
محمدرضا احمدی راد
ماشااله فاتحی
چهره های ماندگار مدیریتی صنعت مس:
مهندس محسن شمسی
مرحوم مهندس محمد حیدریان
اخرین جان باخته صنعت مس
حمداله ملائی
چهره های ماندگار معلول صنعت مس:
منصور حسن زاده قاسم سلاجقه
عبداله عباسی
نخبگان وشخصیت های ویژه غیر مسی:

 • نماینده ادوار مختلف مجلس حجت الاسلام شیخ حسین هاشمیان
 • مشاور اقتصادی انقلاب اسلامی مرحوم عالی نسب
 • بنیانگذار اکتشافات سرچشمه در سال ۴۶ مهندس عبدالحمید وکیل
 • کاپیتان تیم فوتبال صنعت مس فرزاد حسینخانی

2 نظر برای “تقدیر از اولین ها وماندگاران صنعت مس در ائین چهلمین سالگرد صنایع مس ایران

 1. تقدیر ازپیشکسوتان صنعت مس جایگاهی بالا دارد دراین میان کارشناسان منحصربه فردی بودند که زندگی و. جوانی خودرادراین صنعت گذاشته اند وازقلم افتاده اند بنده نقش اصلی دراکتشافات سونگون ومیدوک و دره زارو….داشته ام ودربیابانها خطر ات جانی داشتم مهنندس مرحوم رحیمیان و مهندس جمشید شیرین پور,درراه اندازی مجتمع و مهندس فاضلی درراه اندازی میدوک نقش عمده
  داشته وسایرین نامی برده نشده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *